Trimble heeft een 3D Grade Control oplossing voor alle soorten machines en toepassingen, van groot grondverzet en profileren tot en met walsen en asfalteren. Vraag uw SITECH dealer naar de beste 3D  optie – op GNSS of total station gebaseerde systemen – gebruik daarna dezelfde componenten voor al uw machnes, het hele project lang. Alle Trimble 3D Grade Control Systemen beschikken standaard over de Connected Machine functionaliteit. Data draadloos overbrengen tussen kantoor en machines, bedrijfsmiddelen, machines en productiviteit op de locatie beheren met VisionLink software van Trimble.

More information
More information

Grondverzet

 • Ontwerpinformatie en actuele graaf/ophoog indicaties op de display in de cabine, zodat graafwerk veiliger en zonder piketten kan plaatsvinden. Het systeem geeft real-time informatie voor het controleren van te vermijden zones en verzamelt tegelijkertijd als-gebouwd data terwijl de machine het werk uitvoert. Met deze functies hebben bestuurders meer controle over de veiligheid en weten ze precies waar op de locatie het grondverzet plaatsvindt.
 • Typen Machines: dozers, graafmachines en scrapers
 • Gebruikelijke toepassingen: landwinning, bouw van dammen en reservoirs, nieuwe infrastructuur projecten, stortplaatsen.

Egaliseren

 • Sneller en preciezer dan ooit het juiste niveau bereiken, zelfs met complexe ontwerpen. De Trimble control box in de cabine bepaalt de positie van elke punt van het blad en vergelijkt die met de ontwerp hoogte, om benodigd uitgraven of ophogen te berekenen. De uitgraaf/ophoog data wordt gebruikt om de ventielen van de automatische bladbediening aan te sturen, of wordt door lichtbalken in de cabine aangegeven, die visuele geleiding voor handbediening geven.
 • Typen Machines: dozers, graders, graafmachines en kilvers en levelers
 • Gebruikelijke toepassingen: wegen- en spoorwegenbouw, woning- en bedrijvenbouwprojecten.

Walsen

 • Het Trimble CCS900 Compaction Control System helpt u het walsproces accuraat te regelen, waarbij onnodige walsgangen die tot oververdichting leiden worden voorkomen. Het systeem bereikt de gewenste verdichting sneller en preciezer, met minder nabewerking. Door het in een vroeg stadium opsporen van ongeschikte materialen en verborgen obstakels kunnen die worden uitgegraven en opnieuw geëgaliseerd of verdicht voordat aan de kostbaardere fasen van het bouwproces wordt begonnen. De resultaten van het walsen worden vastgelegd en opgeslagen voor analyse en het produceren van documentatie eindproducten aan het einde van het project.
 • Typen Machines: grondwalsen
 • Gebruikelijke toepassingen: wegen- en spoorwegenbouw, woning- en bedrijvenbouwprojecten, parkeerterreinen en sportvelden.

Egaliseren en fijn profileren

 • Bereik het voltooide niveau met millimeternauwkeurigheid in minder werkgangen. Door altijd nauwe toleranties aan te houden, wordt met een GCS900 systeem werk van een hogere kwaliteit aan de klant geleverd. Toplaagmaterialen kunnen preciezer en in kortere tijd worden aangebracht, waardoor de materiaalkosten lager zijn en meer winst wordt gemaakt. Door meer controle over de kosten van de werkzaamheden en sneller voltooien van het werk kan de eigenaar van de machines lager inschrijven en meer werk uitvoeren in elke fase van het project.
 • Typen Machines: dozers, motorgraders levelers en kilvers
 • Gebruikelijke toepassingen: wegen- en spoorwegenbouw, aanleg van vliegvelden, beton storten en betonplaten plaatsen, woning- en bedrijvenbouwprojecten.
Accepteer statistieken, marketing cookies om deze video te bekijken.

Interested in this product?