Bedrijf

Co2

SITECH blijft werken aan het borgen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) met daarin onder andere Co2-reductie als concrete doelstelling. SITECH heeft gekozen om zich te conformeren aan de Co2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SITECH zal periodiek haar Co2-footprint in kaart te brengen volgens de Co2-Prestatieladder van de SKAO. SITECH volgt de eisen die gelden voor het CO2-bewust certificaat niveau 3.

Doelstellingen:

  1. Alle SITECH bedrijven stimuleren om de eigen CO2-uitstoot te kennen.
  2. Continue te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen.
  3. De directie van SITECH stimuleert alle medewerkers vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.
  4. De verworven kennis van SITECH transparant te delen en samen met collega’s, fabrikanten, leveranciers, klanten, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Documenten:

Voortgangsrapportage: Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het energiemanagementsysteem dat in het kader van de CO2-prestatieladder is ingevoerd. Deze periodieke rapportage is opgesteld door de QHSE manager en beschrijft alle zaken zoals beschreven in § 7.3 uit de ISO 14064.

Co2 Footprint:

Co2 footprint

Voor meer informatie bel +31 (0) 4 93 - 68 10 00 of