3D

CCS900 voor Walsen

De asfaltwals is de laatste machine die over het asfalteerproject rijdt en vergissingen in deze fase kunnen zeer kostbaar uitpakken. U kunt de behoefte aan nabewerking aanzienlijk verminderen door het Trimble CCS900 Compaction Control System op uw asfaltwalsen te installeren. Het CCS900 systeem haalt het meeste giswerk uit het walsen en helpt een meer constante verdichting tot aan de vereiste dichtheid te bereiken. Tevens zult u in veel efficiëntere patronen kunnen walsen en daardoor de productiviteit verhogen en brandstof besparen.

More information

Trimble CCS900 Compaction Control System voorziet in verdichting controle and documentatie mogelijkheden, zoals:

  • Het meten van de materiaalverdichting als een indicatie van materiaalstijfheid of -dichtheid
  • Real-time weergave van verdichtingmetingen, pass counts, en leidraad voor de machinist
  • Het in kaart brengen en registreren van verdichting en as-built materiaal oppervlakte gegevens

Het Trimble CCS900 Compaction Control systeem is het eerste GPS-positie systeem dat de unieke mogelijkheid biedt om te verdichten en gelijktijdig de afgewerkte hoogte te controleren en op te slaan. Gebruikmakend van de geavanceerde Trimble GPS sensoren en de krachtige software van het Trimble GCS900 systeem, wordt het GCS 3D systeem compleet.

De juiste verdichting is cruciaal bij grondverzet en wegenbouwprojecten. Het behalen van de juiste verdichtingswaarden is van groot belang voor het gehele bouwproces om de juiste stabiliteit te behalen en garantie te verkrijgen voor de levensduur van bouwprojecten. Bouwbedrijven wordt gevraagd gedetailleerde verdichtingsgegevens te overleggen. Samen met het CCS systeem en de SiteVision office software wordt dit kinderspel. Ook bij het verdichten in verschillende opbouwlagen wordt per laag de verdichting opgeslagen. Dit doordat ook de afgewerkte hoogte aan de meetgegevens wordt gekoppeld.

Het Trimble CCS900 Compaction Control Systeem voorziet in twee functieniveau’s:

  • Basis compaction controle door de juiste walsbewegingen op te slaan
  • Geavanceerde compaction controle en documentatie in combinatie met Trimble sensoren

Het systeem kan worden geconfigureerd om te werken met hoge nauwkeurigheid RTK of GPS basis vrije Omnistar HP signalen.

Interested in this product?