• no
      • en
      • nl
Trimble Maskinkontroll

CCS900 for vals

 

Systemet tilfredstiller alle krav som ligger i dagens NN200 håndbok fra Statens Vegvesen, under kontinuerlig komprimeringskontroll.

Systemet virker også i tunnel! Med et enkelt bytte mellom GNSS antenne og maskinprisme kan man i løpet av 5 minutter fortsette med komprimeringen selv om man er i områder med liten eller ingen GNSS dekning.

Brosjyren viser Statens Vegvesen sin rapport på hvordan komprimering skal utføres og mye nyttig informasjon om valsing generelt.

Mer informasjon

Trimble CCS900 Compaction Control System

Den første GNSS baserte løsningen som tilbyr entreprenørene muligheten til å kontrollere komprimeringskvaliteten i sanntid på en overflate til et fastsatt mål, og samtidig gi muligheten til å måle inn høyden på den ferdige overflaten og sammenligne den med plandataene.

Ved hjelp av Trimbles avanserte GNSS antenner og den avanserte maskinstyringsprogramvaren har Trimble tatt et nytt skritt mot den intelligente byggeplass med dette utstyret til måling av komprimering av jord og veimaterialer som spengtstein, kult, stabilgrus, asfalt m.m.

Utstyret kan monteres på de fleste typer valser som for eksempel anleggsvalser, asfaltvalser og valser med dobbel trommel.

Pakking av lag i grunnen og komprimering er avgjørende for det ferdige resultatet i anleggsprosessen. Overbygginger krever at hvert enkelt materiallag er komprimeret til et mål, med tanke på å oppnå en økt holdbarhet, stabilitet og bæreevne. Entreprenøren er ofte forpliktet til å gi en detaljert dokumentasjon på at projektets komprimeringsnivåer er blitt utført korrekt. Manuell innsamling av tilfeldige stikkprøver av komprimert materiale er inneffektivt og ikke representativt for komprimeringsgraden / nivåene for hele prosjektet. På asfaltvalser kan det monteres 1 eller 2 infrarøde temperaturmålere for å sikre høy nøyaktighet.

Entreprenører har med CCS900 nå tilgang til en avansert komprimeringskontroll på maskinen, som samler inn og dokumenter omfattende sanntids komprimeringsdata. Dataene kan senere analyseres på kontoret og brukes til å generere detaljerte rapporter og den dokumentasjonen som er nødvendig for å oppfylle de strengeste krav til prosjektleveranser. Kombinert med VisionLink vil CCS900 dekke alle krav fra Statens Vegvesen når det gjelder komprimering og dokumentasjon.

Er du interessert i dette produktet?