training/courses

Kraanmachinist 3D II

Description:

Als de machinist de training heeft afgerond is deze in staat om te werken met de GCS900 3D GPS machinebesturing. De machinist kent de onderdelen van het systeem en weet waar deze voor dienen. Deze kan bij aanvang van het werk het GPS  systeem zelfstandig opstarten.

De machinist kan zelfstandig machinebestanden en machineontwerpen laden. Deze kan tevens de datakoppeling voor de GPS machinebesturing via radio of modem instellen. De machinist weet de mogelijkheden van de schermweergaven en kan wisselen tussen de verschillende weergaven. Ook kan hij de weergegeven informatie in het scherm aanpassen en naar eigen inzicht instellen.

De machinist leert bij de training kraanmachinist 3D II ook om zelfstandig bakken in te meten en deze in het systeem op te slaan.