• no
   • en
   • nl
Trimble Maskinkontroll

GCS900 for dosere

Trimble 2D/3D doser system

Med tre forskjellige konfigurasjoner kan systemet bygges og brukes etter eget ønske. Det er også mulig å starte med et enklere 2D system der man kan kjøre etter en laser. Dette gir en meget god nøyaktighet og kontroll. Systemet kan da enkelt bygges ut videre til 3D om man senere har et behov for å legge til design.

Mer informasjon

Våre produkter for GCS900 for dosere

Mer informasjon

3D DOSER – DOBBEL GPS

Med Trimble GCS900 montert på en doser med dobbelt GNSS, har du et komplett 3D-maskinstyringssystem med mulighet for å utføre alle anleggsoperasjoner med maksimal presisjon og høy effektivitet. Den dobbelte antennekonfigurasjonen er unik for Trimble GNSS-basert Grade Control Systems. Ved hjelp av GNSS-en, får du den nøyaktige posisjonen, meget presist på tvers av skråningen såvel som posisjon av der bladet måles.

Dette er spesielt en fordel for komplekse oppgaver med varierende overflater som skråninger, grøfter m.m. Systemet består av tre hovedkomponenter som er GNSS Antenner, CB460 kontrollboks og radio/VRS modem. De enkelte komponenter er lette å demontere og gjør dermed systemet mindre sårbart overfor tyveri og hærverk, da delene kan monteres / demonteres på under 10 minutter. Systemet er samtidig designet for de meget krevende oppgavene entreprenørene utsetter sine maskiner for – hardt arbeid dag etter dag.

Designdata kan vises på CB460 skjermen i plan, profil, tverrsnitt, eller som tekst. Systemet har bl.a autooption som gir mulighet for at designdata kan brukes til å drive hydraulikken
så doserbladet kjører automatisk med cm-presisjon. Systemet kan også kjøres manuelt, så det kun angis ønsket bladposisjon via skjerm og lightbar. Det GPS-baserte maskinstyringssystemet er ideelt til alle typer anleggsprojekt, fra mindre dagbaserte oppgaver til store anleggsoppgaver som motorveier, lufthavner m.m.

Bruken av Trimble GCS900 med dobbel GNSS på en doser gir entreprenøren en vesentlig forbedring av produktiviteten og rentabilitet og sikrer dermed en konkurransefordel på fremtidens anlegg.
Alle systemer leveres i dag med GNSS antenner med Glonass og kan få korreksjonsdata via lokal base eller et VRS modem oppkoblet til et referansenett som for eksempel CPOS.

Typiske anleggsoppgaver:

 • Veier og motorveier
 • Store jordarbeidprosjekter – demninger, gjenvinning, etc.
 • Naturgjennoppretting
 • Deponeringsanlegg og losseplasser
 • Byggeplasser
 • Golfbaner
 • Jernbanearbeider
 • Grøfter
 • Boligfelt

Egenskaper og fordeler:

 • Deling av designdata med landmåler/stikker, samt øvrige maskiner medTrimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / drivstoff
 • Hurtigere ferdigstillelse med optimalt resultat
 • Færre feil
 • Ingen ventetid på landmåler som skal utføre utsetting
 • Mer presist, mer ensartet arbeid
 • Utføring av mer komplekse utgravninger

3D DOSER – SINGEL GPS

Trimble GCS900 på en doser med Single GNSS er ideel til entreprenører som krever et kostnadseffektivt 3D maskinstyringssystem.

Det single GNSS systemet består av de samme komponentene som ved et Dual GNSS systemt, men her den ene antennen erstattet av en tverrfallssensor. Det single GNSS systemetet er lett å oppgradere til et Dual GNSS eller UTS-system, der oppgavene stiller krav til meget høy nøyaktighet.

Bruk av Trimble GCS900 med enkel GNSS på en doser gir entreprenøren vesentlige fordeler og forbedrer deres produktivitet og rentabilitet.

Typiske anleggsoppgaver:

 • Veier og motorveier
 • Store jordarbeidprosjekter – demninger, gjenvinning, etc.
 • Naturgjennoppretting
 • Deponeringsanlegg og losseplasser
 • Byggeplasser
 • Golfbaner
 • Jernbanearbeider
 • Grøfter
 • Boligfelt

Egenskaper og fordeler:

 • Deling av designdata med landmåler/stikker, samt øvrige maskiner medTrimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / drivstoff
 • Hurtigere ferdigstillelse med optimalt resultat
 • Færre feil
 • Ingen ventetid på landmåler som skal utføre utsetting
 • Mer presist, mer ensartet arbeid
 • Utføring av mer komplekse utgravninger

 

3D DOSER – UTS

Trimble GCS900 Grade Control System med Trimble SPS930 eller SPS730 Universal totalstasjon kan installeres på dosere til alle typer anleggsopgaver. Trimble GCS900 på en doser med en UTS totalstation er et komplet 3D maskinstyringssystem, som gir full kontroll over arbeidsoppgavene direkte i førerhuset.

Bruk av Trimble SPS930 eller SPS730 Universal Totalstasjon gir den nøyaktige posisjonen av bladet med millimeterpresisjon. Dette er en fordel for komplekse overflater med flersidet fall.

Trimble SPS930 eller SPS730 Universal totalstasjon omfatter en totalstasjon, en lisensfri radiolink og et aktivt prisme montert på doserbladet. Totalstasjonen bruker Trimbles patenterte aktive prismeteknologi til å påliteligt låse seg fast og holde styr på prismet. Denne unike funksjonen fjerner falske lock-ons og sikrer, at den riktige maskinen blir sporet. Den har dessuten innebyggett “søkeintelligens” for å hurtigt søke etter og finne prismet, om forbindelsen mistes. Den meget høye oppdateringsfrekvensen på 20 Hz, lav latency og synkroniseret vinkel- og avstandsmålingskapasitet gjør systemet perfekt til komplekse oppgaver der det er krav om høy nøyaktighet. Trimble GCS900 på en doser med Trimble SPS930 eller SPS730 Universal totalstasjon er ideel til entreprenører som har bruk for fleksibilitet til å flytte fra sted til sted, arbeide i lukkede rom, tunneler eller å utføre høy presisjonsplanering med doseren. For jobber der GPS eller GLONASS ikke kan anvendes på grunn av lav satelittdekning, som f.eks. i byrom, områder med trær eller på plasser med mange faste forhindringer som broer. Bruk av Trimble GCS900 med Trimble SPS930 eller SPS730 Universal totalstasjon på en doser gir entreprenøren vesentlige fordeler og forbedrer deres produktivitet og rentabilitet.

Typiske anleggsoppgaver:

 • Veier og motorveier
 • Store jordarbeidprosjekter – demninger, gjenvinning, etc.
 • Naturgjennoppretting
 • Deponeringsanlegg og losseplasser
 • Byggeplasser
 • Golfbaner
 • Jernbanearbeider
 • Grøfter
 • Boligfelt

Egenskaper og fordeler:

 • Deling av designdata med landmåler/stikker, samt øvrige maskiner med Trimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / drivstoff
 • Hurtigere ferdigstillelse med optimalt resultat
 • Færre feil
 • Ingen ventetid på landmåler som skal utføre utsetting
 • Mer presist, mer ensartet arbeid
 • Utføring av mer komplekse utgravninger
Er du interessert i dette produktet?