Extra rendement met een GPS-meetset in eigen beheer

Trimble Site Positioning Systems (SPS) biedt aannemers de juiste hulpmiddelen voor elke medewerker op de bouwlocatie; in elke fase wordt het werk sneller uitgevoerd, met minder fouten en lagere materiaalkosten. SITECH Nederland heeft onlangs weer een aantal meetsets afgeleverd bij klanten. Een kijkje in de diverse toepassingen en ervaringen van onze klanten;

 

Grondboorbedrijf Konings – Sonderingen en bronbemalingen

De draagkracht van de ondergrond is cruciale informatie in een bouwproces. Maar hoe weet men welke draagkracht er bij welk punt op de aardbol hoort? Grondboorbedrijf Konings uit Roosendaal, is sinds 1924 actief in ondergrondse boringen en is gespecialiseerd in sonderingen en bronbemalingen.

Door middel van Trimble roverset, bestaande uit een centimeter nauwkeurige GPS ontvanger en een gebruiksvriendelijk en compact veldboek (Trimble Site Mobile), meet de firma Konings inmiddels zelf de sonderingen in. De investering in deze set was in eerste instantie gedreven door de eisen in de branche, maar John Konings  haalt inmiddels extra rendement uit zijn meetset; “Na de investering heb ik mijn relaties aangeschreven, en aangeboden dat wij ons werk zelf in kunnen meten en kunnen verwerken in ons sondeerrapport. Ik heb hier een kleine vergoeding voor gevraagd. De reacties waren erg positief, 90% van mijn opdrachtgevers heeft er voor gekozen om deze extra dienst te gebruiken. Een win-win situatie dus!”

Bogaard Grondwerken – Kabel en leidingwerkzaamheden

Evert Bogaard, eigenaar van Bogaard Grondwerken te Kerkwerve, is sinds 2001 gestaag gegroeid en is voornamelijk  actief in de kabel- en leidingbranche. Tevens beschikt Bogaard over alle middelen voor allround grondwerk en het aanleggen van rioleringen, bouwputten, bestratingen etc.
De behoefte om ook meet- en uitzetwerkzaamheden in eigen beheer te verrichten groeide. Na positieve reacties over SITECH Nederland van een collega bedrijf in de buurt, zocht Evert contact en een aantal weken later was hij aan het inmeten.
Het opstarten met deze voor ons nieuwe apparatuur was even wennen, maar inmiddels hebben we de basis onder de knie. De set rouleert tussen een aantal ploegen, iedereen moet er mee kunnen werken. Tijdens de uitlevering van de apparatuur werd er ruim tijd besteed aan de instructies van de jongens die er uiteindelijk mee moeten werken. We kunnen nu aan de slag en wellicht kunnen we er nu nog meer uithalen dan we in eerste instantie dachten.”
Bogaard gaat de meetset in eerste instantie voornamelijk gebruik bij kabel- en leidingwerkzaamheden. Bijvoorbeeld voor het opzoeken van kabels en leidingen bij storingen aan de hand van het KLIC gegevens, het inmeten van nieuw gelegde of verplaatste kabels en leidingen, en het uitzetten van overig grondwerk.

Verhoeven-Drunen BV – Grondboringen, Grondwatertechniek, Bodemenergie

Een echte specialist, getuige het feit dat het bedrijf sinds 1898 actief is op het gebied van grondwatervoorzieningen. Koen Verhoeven is als 4e generatie dagelijks bezig om kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde bronnen aan te leggen. Deze bronnen worden onder andere gebruikt om door middel van bodemenergie met name utiliteitsgebouwen te voorzien van duurzame koude en warmte (WKO systemen). Maar de grondwaterstructuur is een belangrijk onderdeel van onze aardbol, en een bron mag je niet zomaar aanleggen. Zodra een bron vergund is, mag er op de vergunde locatie geboord worden. Deze locatie kan door middel van een GPS ontvanger op iedere telefoon “ongeveer” worden gevonden, maar Koen Verhoeven wil het graag exact weten.
Ook hij maakt gebruik van een centimeter nauwkeurige GPS ontvanger en een compact veldboek, wat lijkt op een telefoon. Koen verteld; “Doordat we gebruik maken van een op de centimeter nauwkeurige meetset, kan ik onze opdrachtgever garanderen dat we in het vergunde gebied een bron aanleggen. Als extra dienst kan ik deze bron achteraf ook inmeten, en verwerken in het opleverrapport, waarbij ook de afwerking t.o.v. NAP een belangrijk issue is”. Het werkt uiteindelijk ook eenvoudiger en sneller volgens Koen; “Voorheen maakten wij gebruik van een extern landmeetkundig bureau. Dat werkt ook goed, maar hij weet niet precies waar onze bron ligt, dus konden we er alsnog zelf naar toe, en het viel  niet altijd mee om onze agenda’s goed op elkaar af te stemmen. Dat kost toch wel tijd, en levert in principe niets op. Nu meten de ploegen het zelf in na het werk, we slaan zo twee vliegen in één klap.”

Geef een antwoord

Voor meer informatie bel +31 (0) 4 93 - 68 10 00 of