products

3D light

Met de introductie van het 3D light systeem voor graafmachines slaat Trimble de brug tussen de huidige 2D- en volledige 3D-systemen voor graafmachines. Een volledig 3D GPS systeem dient gevoed te worden met een 3D-ontwerp. Bij het Trimble 3D light systeem is dit niet het geval. Alle instellingen in de controlbox worden uitgevoerd door de machinist. Data vanaf kantoor is niet vereist. Tevens is een GPS basisstation en verdere voorbereiding niet nodig. De GPS correctie om de centimeternauwkeurigheid te behalen wordt verkregen door een VRS abonnement. Uiteraard is het wel mogelijk het systeem zo te voorzien dat werken op een basisstation of met een Ntrip verbinding ook tot de mogelijkheden behoort. De GPS correctie wordt als hoogte gebruikt, waardoor het refereren aan een laser, zoals bij een standaard 2D systeem gebeurt, niet nodig is.

More information

Vanuit de controlbox vindt de bediening van het gehele systeem plaats. Hierin kan men de gestelde dieptes en afschotten ingeven. Omdat de richting door middel van het GPS-signaal wordt bijgevoegd, kan men ook werkzaamheden onder dubbel afschot uitvoeren.

Bij het 3D light systeem heeft Trimble er specifiek gekozen te starten vanaf hetzelfde platform als volledige 3D GPS systemen. Sensoren en bekabeling zijn identiek. De controlbox is voorzien van software codes die telkens uitbreidbaar zijn. Dit kan ook tijdelijk, wat kansen biedt in de verhuurmarkt of wanneer men op projectbasis werkt.

Systeemtoepassingen

Het 3D light systeem is geschikt op elk werkterrein waar maatvoering wordt vereist. Als uitbreiding op de bestaande 2D systemen is het inzetbaar op elk grond-, weg- en waterbouwproject. Op cultuurtechnische projecten en waterwerken zouden eveneens voordelen behaald kunnen worden met deze vernieuwde manier van werken. Met het richtingscoefficiënt dat toegevoegd wordt aan een bestaand 2D systeem zien wij ook toepassingen voor het plaatsen van beschoeiingen, damwanden etc.

Accepteer statistieken, marketing cookies om deze video te bekijken.

Voor meer informatie bel +31 (0) 4 93 - 68 10 00 of