• no
      • en
      • nl
Teknologivalg

Vekt og monitoreringssystemer

SITECH Norway AS har vektløsninger til de fleste typer maskiner. Vi har valgt å fokusere på hjullastere og gravemaskiner som våre kjerneprodukt men systemene kan også fås til for eksempel; transportbelter for knuseverk, solleverk, gaffeltrucker, dumpere, avfallshåndteringsbiler med mer. I tillegg har vi løsninger for flåtestyring, deriblant dekkovervåkingssystemet Tirepuls fra Trimble. Markedets mest robuste og pålitelige system for åvervåking av trykk og temeratur i dekk til lastebiler, dumpere, hjullastere med mer.

For mer informasjon, ring 32 85 04 40 Eller