• no
   • en
   • nl
   • dk
   • se
Service

Maskin – service og support

SITECH Support & Service Solution

SITECH Norway AS tilbyr support & service solution.

Pris for konsulenthjelp er kr. 1.490,- pr time

Pris for support uten avtale er kr. 1.190,- pr time

Pris for servicetekniker kr. 1.190,- pr time, eventuelle reise og diettkostnader tilkommer.


        

Support & service solution*              Kr. 6.990,- /år

Innhold:

Fjernhjelp

Telefon /- e-post support

To-veis datakommunikasjon (TCC).

Sitech Support App

 To-veis kommunikasjon (TCC)

Kr. 3490,-/årVilkår*

Alle supportavtaler er pr. enhet / maskin.

Alle våre supportavtaler faktureres for 12 mnd, og fornyes automatisk.

Ved kjøp av nytt utstyr og avtale, får du de første 3 måneder med fri support

* Konsulentbistand dekkes ikke av supportavtale:
Opplæring/kursing over telefon eller online – Beregnes medgått tid time for time.
Arbeid med design, konvertering og overføring av filer.  (dataprep)
Support på 3. parts leveranser

* Endringer i pris og innhold kan forekomme, ellers gjelder SITECH`s salgs -og leveringsvilkår.

* oppsigelses tid 3 måneder, fra den 1. påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.

For eventuelle kurs/opplæring kontakt vårt opplæringsenter SITECH Academy eller se web www.sitech.no 

For mer informasjon om service og supportløsninger, RING 32 85 04 40 eller