• no
   • en
   • nl
   • dk
   • se
Service

Maskin – service og support

SITECH Support & Service Solution

SITECH Norway AS tilbyr support & service solution.

Pris for konsulenthjelp uten avtale er kr. 1490.- pr time

Pris for support / servicetekniker uten avtale er kr. 1190,- pr time


        

Support & service solution*              Kr. 6.990,- /år

Innhold:

Fjernhjelp, telefon /- e-post support og to-veis datakommunikasjon (TCC).

Sitech Support App

Rabattert pris for konsulenthjelp med avtale kr. 1190,- pr time

Rabattert pris for servicetekniker med avtale er kr. 890,- pr timeTo-veis kommunikasjon (TCC)

Kr. 3490,-/årLojalitets program

3-5 avtaler gir 20% rabatt på årlig supportavtale

6-10 avtaler gir 40% rabatt på årlig supportavtale

11-15 avtaler gir 60% rabatt på årlig supportavtale

15+ avtaler Rammeavtale på årlig supportavtaleVilkår*

Alle supportavtaler er pr. enhet / maskin.

Alle våre supportavtaler faktureres for 12 mnd, og fornyes automatisk.

Ved kjøp av nytt utstyr og avtale, får du de første 3 måneder med fri support

* Konsulentbistand dekkes ikke av supportavtale:
Opplæring/kursing over telefon eller online – Beregnes medgått tid time for time.
Arbeid med design, konvertering og overføring av filer.  (dataprep)
Support på 3. parts leveranser

* Endringer i pris og innhold kan forekomme, ellers gjelder SITECH`s salgs -og leveringsvilkår.

* oppsigelses tid 3 måneder, fra den 1. påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.

For eventuelle kurs/opplæring kontakt vårt opplæringsenter SITECH Academy eller se web www.sitech.no 

For mer informasjon om service og supportløsninger, RING 32 85 04 40 eller