• no
      • en
      • nl

Trimble SPS930 Universal totalstasjon er designet spesielt til de mange forskellige typer oppgaver som finnes på en byggeplass.

Trimbles eksklusive multitrack teknologi låser på og tracker på passive prismer til forskjellige oppgaver som overvåkning- eller kontrollmålinger, og aktive prismer for dynamiske målinger, som kreves for kvalitetskontroll samt maskinstyring.

Trimble er banebrytende for den aktive tracking teknologien, som gjør det mulig å tildele en entydig ID for hvert enkelt maskin- eller landmålerprisme. Dette sikrer at instrumentet alltid vil låse på og følge det riktige prisme.

Denne unike Trimble teknologien ignorerer hindringer som regn og tåke og fjerner muligheten for at instrumentet vil låse på en reflekterende overflate som en reflekterende vest, vinduer eller lys på et kjøretøy.

Veihøvler og dosere kan kjøre med en høyere hastighet uten frykt for å miste instrumentlås. Trimble aktiv tracking teknologi forhindrer kostbare forsinkelser og påfølgende rettelse av feil.

Mer informasjon

Trimble SPS930 Universal totalstasjon har en nøyaktighet på 1″/1″ i det horisontale plan og i det vertikale plan, hvilket gjør den ideel til high-end oppgaver hvor høye toleransekrav er meget viktig.

Trimble SPS930 Universal totalstasjon er også førende på markedet med den hurtigste oppdateringshastigheten som er tilgjengelig i dag, med fast, lav latenstid, synkroniserte data og en 20 Hz oppdateringsfrekvens. Trimble Universal totalstasjoner gir brukeren låsing av prismet på maskinen slik at mål og data som overføres fra instrumentet til maskinen går så hurtig og presist som mulig, uten avbrytelser. Høvel og doseroperatører kan utføre høvling og pussing med millimeters nøyaktighet og samtidig minimere feil.

Er du interessert i dette produktet?