Trimble Stratus als BIM en data platform voor monitoring van projecten 

Door de ontwikkeling van de Stratus software is stratus niet alleen een online platform waarop drone data voor u wordt verwerkt, maar ook steeds meer een online platform voor het monitoren, visualiseren en delen van project data. Hierdoor is Stratus een toevoeging en belangrijk in het BIM proces tijdens de uitvoering van een project. Doordat Stratus online is te benaderen en er geen extra software geïnstalleerd hoeft te worden wordt Stratus veel gebruikt tijdens diverse project overleggen om de verschillende ontwerp data met de werkelijkheid buiten inzichtelijk te maken tijdens het overleg. Een aantal nieuwe functies leveren hier zeker een bijdrage aan.

Pdf data importeren over de drone meting
Binnen stratus is het mogelijk om een ontwerp in pdf formaat te importeren in je stratus project. Het pdf bestand kan simpel geo gerefereerd worden op basis van 2 bekende punten tussen de pdf en de drone meting. Na het plaatsen van de pdf over de drone meting kan de transparantie van de pdf worden ingesteld. Het online platform kan zo worden gebruikt voor diverse project overleggen. De volgende punten worden hiermee inzichtelijk gemaakt:
  • Inzicht krijgen in conflict punten van wat er is ontworpen en wat er is uit gevoerd;
  • Inzicht krijgen in planning en voortgang van het project wat is er uitgevoerd en wat moet er nog worden uitgevoerd;
  • Inzicht krijgen wat de invloed is van een ontwerp wijziging;
  • Controle van revisie meting t.o.v. het ontwerp.

Take off reports
Met nieuwe take off report is het mogelijk om binnen een opgegeven grid een rapport te maken. Dit geeft de mogelijkheid om binnen het project op iedere gewenste plek het volgende inzichtelijk te maken:
  • Hoogte van het ontwerp binnen het grid;
  • Hoogte van de inmeting gemaakt werk binnen het grid;
  • Verschil hoogte binnen het grid;
  • Totaal verschil ontgraven en ophogen binnen het totale gebied van het grid.
Met dit rapport wordt inzicht gegeven waar de meeste grond vrijkomt en waar aangevuld moet worden. De grind afstand kan worden opgegeven en het grid kan gedraaid en gepositioneerd worden op iedere gewenste positie.
Import mogelijkheid van IFC bestanden
IFC bestanden zijn 3D ontwerp bestanden die gebruikt worden binnen de bouw en de bouw van kunstwerken zoals tunnels en viaducten. Stratus bied nu de mogelijkheid om een IFC bestand te importen en weer te geven op de actueel ingemeten drone meting. Het IFC bestand kan binnen stratus 3D worden weergegeven zodat de aansluiting met de omgeving en het aan te leggen infra werk inzichtelijk gemaakt kan worden.
×
Reacties zijn gesloten.
Voor meer informatie bel +31 (0) 4 93 - 68 10 00 of