Machinebesturing

3D light

Het 3D light GPS systeem is geschikt op elk werkterrein waar maatvoering wordt vereist. Als uitbreiding op de bestaande 2D systemen is het inzetbaar op elk grond-, weg- en waterbouwproject. Op cultuurtechnische projecten en waterwerken zouden eveneens voordelen behaald kunnen worden met deze vernieuwde manier van werken. Met het richtingscoefficiënt dat toegevoegd wordt aan een bestaand 2D systeem zien wij ook toepassingen voor het plaatsen van beschoeiingen, damwanden etc.

Our products for 3D light

Voor meer informatie bel +31 (0) 4 93 - 68 10 00 of