Utbildning

Det är viktigt att ha välutbildade medarbetare, för att kunna dra största nytta av alla fördelar med din maskinstyrning och mätningsprodukter och programvara. Därför har vi startat SITECH Academy: en utbildning som drivs av professionella tränare som är certifierade av Trimble.

På den här utbildningen har vi en omfattande portfölj som sträcker sig från maskinstyrning till mätning, data prep och programvara. Målgruppen för dessa utbildningar varierar från operatörer till lantmätare och arbetsplats planerare.

Detta  omfattande program  hittar du på vår hemsida, kan vi kan ordna skräddarsydda företagsutbildningar, fokuserade kring specifika ämnen eller teman.

För information om utbildningar ring 010-456 80 00 eller