Maskinstyrning

Gör färdigt jobbet innan lunch med Trimble Earthworks automatik!

Vad är automatik?

Automatik är hydraulisk styrning och kontroll av grävmaskinens rörelser. Det innebär att grävmaskinisten får hjälp att förflytta maskinen dit där det är önskvärt, samtidigt som korrekta nivåer och sluttningar bibehålls med hög noggrannhet. Automatik är det första steget mot helt självkörande grävmaskiner som kommer att vara standard för de flesta märken och modeller inom några få år, även direkt från fabriken. Trimble och SITECH är den enda leverantören på marknaden idag som kan erbjuda eftermontering av automatik.

Mer information

Vad är automatik?

Automatik är hydraulisk styrning och kontroll av grävmaskinens rörelser. Det innebär att grävmaskinisten får hjälp att förflytta maskinen dit där det är önskvärt, samtidigt som korrekta nivåer och sluttningar bibehålls med hög noggrannhet. Automatik är det första steget mot självkörande maskiner som kommer att vara standard på de flesta märken och modeller inom några år, även direkt från fabrik. Trimble och SITECH är de enda leverantörer på marknaden idag som kan erbjuda eftermontering av automatik.

 


Varför skall man ha det?

Trimble Earthworks med automatik ger många fördelar både för byggherre, maskinägare, grävmaskinist och mättekniker. Några av dessa:

 • Enklare och billigare att få igång oerfarna grävmaskinister
 • Mindre användning av joysticks – Vardagen blir enklare för grävmaskinister
 • Snabbare och enklare användning av maskinen till de olika arbetsuppgifterna
 • Snabbare slutförande av uppgifter – Du är mycket snabbare och det används nästan ingen tid alls till igångsättning
 • Högre noggrannhet  – Trimble Earthworks gör att maskinen alltid kan hålla rätt höjd
 • Rätt materialåtgång – Ger stora besparingar på mängden fyllnadsmassa
 • Minskat kontrollområde för mätteknikerna – Sänker kostnader
 • Miljöfördelar – Lägre bränsleförbrukning genom konstant, snabb och korrekt användning
 • Bättre säkerhet – Maskinen stannar på rätt nivå vilket kan förebygga att skador uppstår på befintlig infrastruktur i marken
 • Hälsovinst för grävmaskinisterna – Blir inte trötta och distraherade
 • Snabb lönsamhet vid investering i systemet  – Tekniken återbetalar sig på kort tid.

Kan detta vara sant?

Ja! Studier från 2010, där detta användes på större maskiner i Tyskland som muddrade en hamnbassäng och fram till tidiga studier av Trimbles Earthworks automatik-system visar alla att det finns stora besparingar att göra.

Trimbles studier från Australien och Danmark visar på mycket stora förbättringar. Upp till 80% ökning av noggrannheten, som gör att antalet skoptag blir betydligt färre. Detta återspeglas också på hastigheten som förbättras med 30-60% i förhållande till ett standard 3D-system för grävmaskiner. Båda dessa studier är väl belagda och dokumenterade. En video från den australiska studien hittar du längst ner på denna sidan. Vill du ha mer information om studierna av Trimble Earthworks med automatik kan du kontakta SITECH.

 

Vad behövs?

Det utvecklas hela tiden nya funktioner i Trimble Earthworks och det finns idag många märken på maskiner och modeller där detta kan monteras på och det läggs dessutom till nya varje månad.

Undrar du om din grävmaskin är med på listan? Eller om det är möjligt att få det eftermonterat? Kontakta SITECH så ser vi till att Trimble säkerställer maskinen för Trimble Earthworks med automatik.

För att få detta att fungera med Trimble Earthworks 3D system behöver vi installera en  hydraulikmodul och en ventilmodul som kopplas ihop med maskinen. Detta behöver kalibreras för optimal prestanda. Med Trimbles snabba IMU-sensorer och ett system som är gjort för att hantera hög trafik på CANbus, kommer detta att verka sömlöst och i hög hastighet. Det kan liknas vid motsvarande hyvel- & bandtraktorsystem för några år sedan. Det fanns en stor tvekan i branschen om dessa kunde automatiseras, även efter de lanserats, men idag är det standard.

Automatik är inte längre framtiden. Det finns nu! Kraven från entreprenörer i Sverige är bland de högsta i världen och vi på SITECH och Trimble jobbar non-stop för att möta dessa höga förväntningar. Tag kontakt med oss på SITECH för att få veta mer om Trimble Earthworks med automatik eller för att helt enkelt investera i ett maskinkontrollsystem med automatik!

Här kan du se en video om studien som blev gjord i Australien:

 

Är du intresserad av denna produkt?