Grävmaskin

The Black Box

Vår egen lösning för dubbla GNSS-mottagare i tredeparts maskinstyrningssystem.

  • SPS855 GNSS-mottagare som har många funktioner och möjligheter
  • SPS555H En riktiningsmottagare som tillsammans med SPS855 förser maskinen med en noggrann position och riktning
  • SATEL EASY radiomodem för mottagning av RTK-korrektioner
  • Ett SIERRA Wireless RAVEN XE 3G modem ger möjlighet till både RTK-korrektioner via internet men även fjärrhjälp på GNSS-mottagarna
  • Går även att använda som basstation på byggarbetsplatsen
  • Allt i en ruggad vattenbeständig låda för extra skydd
  • Går att strömsätta både via maskinens egna strömkälla eller från en extern strömkälla vid körning som basstation
Är du intresserad av denna produkt?