Helpdesk

FAQ

 • Konvertera modeller för Trimble

  • Filstruktur på ett USB för en maskin

    

   Mapp strukturen på ditt USB minne ser ut såhär:

   mappstruktur

   cfg – innehåller bla koordinatsystem (t.ex Sweref99 12:00 SWEN08RH2000)

   svd – är din triangelmodell

   svl- är dina linjer både 2D och 3D (fungerar som en bakgrunds karta i samband med .svd filen)

   Namnen på de olika filerna behöver inte vara samma, det är mappnamnet som ger föraren design namnet.

   Du kan använda bara svd men kommer då bara se gränsen runt din modell.

   Du kan använda endast en svl men då måste någon linje vara en 3D linje.

   Lägger du en design under ALL mappen kommer den laddas upp till alla maskiner du väljer att synka med. Om du bara vill ha den till en specifik maskin lägger du den under respektive maskinsnamn. Lättaste sätt att får maskin namn och stryktur är att sätt in ett USB minne i Kontrollboxen och trycka “till USB”.

    

    

  • Från Geo

   Från Geo kan du skapa en *.ttm vilket är en triangelmodell som kan användas direkt i maskinen. Vi rekommenderar dock att köra samtliga modeller genom BC-HCE där du kan exportera en design som optimalt anpassad för din maskin(*.svd) detta minimerar riskerna för modellstrul i maskinen.

   Du kan även skapa en bakrundskarta. Det är en vanlig dxf. Det enda du gör är att döpa den till *.bg.dxf. Samma sak här. Om du kör den genom BC-HCE blir den optimerad för din maskin vilket gör att du kan få med mycket mer information.

   För filstruktur koordinatsystem etc klicka här.

    

   Kort manual från GEO till BC klicka här.

   Kort manual från BC till Maskin klicka här.

 • Övrig information

 • GNSS/GPS MÄTNING

  • Saker att ha koll på i samband med GNSS/GPS mätning

   • Kontrollera mot en känd punkt
   • Kontrollera antennhöjd
   • Kontrollera Koordinatsystem och geoid och höjdsystem (bör stämma om dina koordinater stämmer mot den kända punkten)
   • Kontrollera korrektionsdata
   • Eventuella störningar som tex Jonosfäriska störningar, driftstatus SWEpos stationer, driftstörningar Telias mobilnät
   • Kontrollera att basstationen sänder och på rätt frekvens ev störningar på radiosignalen
   • GPS mottagarens kontrollampor:
    1. Knapp: Satellitter, mottager GNSS’en signal. Normal = 1Hz
    2. Knapp: Korrektionssignal, blinkar vid mottagning av signal
    3. Knapp: AV/PÅ knapp
    4. Knapp: Batteri, blinkar vid låg batterinivå. Normal = konstant
    5. Knapp: Normalt ej tänd. Används vid konfiguration och vid bas

För mer information ring 010-456 80 00 eller