Företaget

Integritetspolicy

Integritetspolicy SITECH Sverige

Omfattning
Integritetspolicyn SITECH Sverige styr insamlingen, användningen och andra former av SITECH Sverige AB personuppgiftsbehandling relaterad till våra tjänster, våra SITECH Sverige-produkter och denna webbplats.

 

Vem ansvarar för att samla in och behandla dina personuppgifter?

 

SITECH Sverige AB Radiatorvägen 11 702 27 Örebro är den juridiska enheten som ansvarar för all insamling och behandling av dina personuppgifter i anslutning till produkterna, tjänsterna och webbplatserna tillhörande SITECH Sverige.

 

SITECH Sverige AB är en del av Pon Holdings B.V. dess anslutna bolag och dotterföretag (”Pon”). SITECH Sverige AB och Pon åtar sig att respektera och skydda integriteten och säkerheten för de personuppgifters du delar med oss.

 

Varför samlar vi in personuppgifter?

 

När du väljer att registrera dina personuppgifter, kontaktar oss eller besöker våra webbplatser, då kommer vi att samla in del personuppgifter från dig. Vi kan komma att behandla dessa personuppgifter i följande syften:

 1. Kommunicera med dig på ett personligt sätt eller informera dig om SITECH Sverige-produkter eller tjänster.
 2. Tillhandahålla kundservice, bland annat service relaterad till köp av tjänster och produkter, uppfylla garantiskyldigheter och produktåterkallelser för våra egna tjänster och de från relaterade företag och för att hantera eventuella frågor eller klagomål.
 3. Administrera och slutföra dina köp av SITECH Sverige -produkter, däribland den finansiella och logistiska hanteringen.
 4. Administrera ditt konto.
 5. Administrera ditt deltagande i eventuella tävlingar, kampanjer, enkäter eller webbplatsfunktioner.
 6. Utföra marknadsundersökningar och förbättra vår verksamhet, tjänster och SITECH Sverige produkter.
 7. Utföra statistisk analys och rapportering.
 8. Tillhandahålla tjänster på internet.
 9. Kommunicera med deltagare och erbjuda lojalitetsprogram.
 10. Erbjuda appfunktionalitet, bland annat erbjuda relevanta kommersiella meddelanden.
 11. Kommunicera framtida marknadsföringsinformation, bland annat i direkt marknadsföringssyfte och omdirigering.
 12. Efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal.
 13. På annat sätt som anges vid eller runt det tillfälle då information samlas in.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Exakt vilka personuppgifter som vi samlar in beror på vilka webbplatser, produkter eller tjänster som du använder. I allmänhet finns det tre kategorier av personuppgifter som vi samlar in eller använder:

 

Personuppgifter som du tillhandahåller Detta är personuppgifter som du anger när du använder våra webbplatser, produkter eller tjänster. Dessa uppgifter omfattar t.ex. ditt namn, adress, kön, e-postadress, telefonnummer, ålder, födelsedatum, produkter inköpta från SITECH Sverige, kontonamn och lösenord som du skapar, bankuppgifter som du använder för att köpa produkter från SITECH Sverige osv.
Data som samlas in via sensorer Många produkter är utrustade med en eller flera sensorer eller använder sensorerna i enheterna i vilka produkterna levereras. Exempel på sensorer är GPS-mottagare, Wi-Fi eller Bluetooth-mottagare, kameror eller pekskärmar.

I enlighet med behandlingens syfte kommer information som samlats in om dig via sensorerna och enheter som används att skickas till YYY och andra tredje parter som behöver uppgifterna för att leverera de överenskomna tjänsterna till SITECH Sverige AB.

 

Metadata Detta är data som samlas in eller genereras automatiskt när du använder SITECH Sveriges webbplatser, produkter eller tjänster. Metadata samlas ofta in eller genereras när du använder en dator eller enhet och när du skickar data via ett datornätverk, som exempelvis internet. Dessa data innehåller data som kan användas av användargränssnittet eller enhetsaktiviteter, såväl som IP-adresser, unika enhetsidentifierare, MAC-adresser tillhörande Wi-Fi- och Bluetooth-enheter, cookies och data från själva datoraktiviteterna.

 

 

Hur samlar vi in personuppgifter?

I tabellen nedan beskriver vi hur vi samlar in olika typer av personuppgifter och i vilka syften vi behandlar dem:

 

Insamlingssätt Typer av personuppgifter som samlas in Syfte med att samla in personuppgifter
Registrering av vårt nyhetsbrev –          Personuppgifter som du tillhandahåller De ovan beskrivna syftena: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
Kontaktformulär kundservice –          Personuppgifter som du tillhandahåller De ovan beskrivna syftena: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
Skapa SITECH Sverige-konto –          Personuppgifter som du tillhandahåller De ovan beskrivna syftena: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13
Registrering av SITECH Sverige -produkt –          Personuppgifter som du tillhandahåller De ovan beskrivna syftena: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13
Köpa SITECH Sverige -produkter på webbplatsen –          Personuppgifter som du tillhandahåller De ovan beskrivna syftena: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 och 13
Ta hand om produktkampanjer, event eller online-forum –          Personuppgifter som du tillhandahåller De ovan beskrivna syftena: 1, 5, 6, 8, 11, 12 och 13
Besöka våra webbplatser (cookies) –          Metadata

Obs! Se vår cookie-policy SITECH Sverige för mer information

De ovan beskrivna syftena: 6, 7, 8, 11, 12 och 13
Logga in på våra webbplatser via sociala medier –          Personuppgifter som du tillhandahåller

Obs! Vi får aldrig tillgång till ditt sociala mediekonto

De ovan beskrivna syftena: 1, 6, 7, 8, 11, 12 och 13
Användning av vår app –          Personuppgifter som du tillhandahåller

–          Data som samlas in via sensorer

–          Metadata

Obs! Du kommer att bli informerad om detta via appens integritetspolicy.

De ovan beskrivna syftena: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 13

 

Om du väljer att lämna ut personuppgifter på något av de ovanstående sätten och ger din uttryckliga tillåtelse eller besöker våra webbplatser och godkänner användning av cookies, då beviljar du att SITECH Sverige AB och dess tjänsteleverantörer samlar in, lagrar, använder, avslöjar och på annat sätt behandlar dina personuppgifter i anslutning till de syften som är beskrivna ovan.

 

Du har rätt att när som helst återkalla din tillåtelse som du kan ha givit till behandlingen av dina personuppgifter.

Hur delar vi eller överför dina personuppgifter?

Du bör känna till att SITECH Sverige AB är en del av en affärsgrupp inom Pon och att avdelningar (som IT, marknadsföring) kan finnas i Pon-företag runt om i världen. Som en konsekvens kan dina personuppgifter delas inom och/eller överföras till andra koncernföretag eller andra Pon-företag runt om i världen.

SITECH Sverige AB kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer för att utföra vissa behandlingsaktiviteter på uppdrag av SITECH Sverige AB. SITECH Sverige AB kräver att dessa tjänsteleverantörer behandlar och skyddar dina personuppgifter med vederbörlig omsorg. Utöver vad som är angivet i denna policy, kommer SITECH Sverige AB inte att hyra ut, leasa eller förse dina personuppgifter till tredje part så att de kan använda dina personuppgifter i eget syfte.

SITECH Sverige AB eller Pon kan komma att sälja ett koncernföretag (eller en del av) till ett annat företag. Då sådan verksamhet relaterar till SITECH Sverige, kan en sådan överföring inkludera överföringen av dina personuppgifter till den nya ägaren.

Vi kommer annars endast att överföra personuppgifter om lagen så kräver, när det är nödvändigt för att bekämpa bedrägeri, för att lösa en tvist eller för något annat väsentligt legitimt behov som enligt omständigheterna överväger dina integritetsintressen. Exempel på detta är vår verksamhets och personals säkerhet.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

SITECH Sverige AB kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot förlust eller olaglig behandling av dessa uppgifter. Detta kan omfatta att använda säkra registreringsformulär, kryptering av data och begränsad åtkomst till dina personuppgifter.

Observera att en del länder i tredje världen inte erbjuder en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Du kan dock vara säker på att SITECH Sverige AB kommer att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för dina uppgifters sekretess och skydd.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Efter att du har sagt upp eller raderat ditt konto kommer dina personuppgifter att tas bort inom en rimlig tidsfrist. Vi har en lagringspolicy på plats och kommer endast att lagra personuppgifter för att efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister eller verkställa våra avtal.

Cookies, webbsignaler och liknande tekniker

 

Om du använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationer (bland annat e-post) och kommer åt eller använder våra verktyg, då kan vi komma att använda cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker för att lagra information för att ge dig en snabbare, bättre och säkrare surfupplevelse.

 

Se vår Cookiepolicy SITECH Sverige för en förklaring av cookies, webbsignaler och andra liknande tekniker samt hur vi använder och kontrollerar dessa tekniker.

 

Barn

 

Vi rekommenderar starkt att föräldrar med barn under sexton år aktivt övervakar barnens online-aktiviteter. SITECH Sverige AB har i allmänhet inte som avsikt att samla in personuppgifter från barn och/eller kommunicerar i allmänhet inte avsiktligen inte med barn. I de fall vi måste kommunicera med ett barn kommer vi dock att sträva efter att ge barnets föräldrar eller förmyndare en rimligt chans att ge sin tillåtelse innan vi använder barnets personuppgifter, med undantag för när vi endast svarar på barnets fråga eller begäran.

 

Policyförändringar

 

Det är möjligt att vi då och då ändrar på denna integritetspolicy. Vi kommer att informera dig när vi uppdaterar integritetspolicyn, men uppmuntrar dig att se över denna policy regelbundet. Denna policy ändrades senast den 15 mars 2018.

 

 

Dina rättigheter

 

Vidare kan du när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade om dig, deras ursprung, mottagare eller mottagartypen till vilka uppgifterna har tillhandahållits, såväl som syftet med lagringen. Du kan även ha rätt till att begära rättelse, spärrning och/eller borttagning av dina uppgifter. I detta syfte kan du kontakta oss via den nedan nämnda e-postadressen.

 

Frågor, återkoppling och dataskyddsombud

 

Du får gärna skicka frågor och kommentarer gällande integritet till privacy@pon.com. Du kan även kontakta dataskyddsombudet (DSO) via denna e-postadress.

 

För mer information ring 010-456 80 00 eller