• no
   • en
   • nl
   • dk
   • se
Virksomhet

Personvernerklæring

Personvernerklæring for SITECH NORWAY AS

Omfang
Denne personvernerklæringen for SITECH NORWAY regulerer innsamling, bruk og andre former for behandling av personlige opplysninger av SITECH NORWAY AS relatert til tjenestene våre, produktene våre SITECH NORWAY og dette nettstedet.

Hvem er ansvarlig for å samle inn og behandle dine personlige opplysninger

SITECH NORWAY AS, Ringeriksveien 32, 3414 Lierstranda, Norge, er den juridiske enheten som er ansvarlig for all innsamling og all behandling av personopplysninger i forbindelse med produkter, tjenester og nettsteder tilhørende SITECH NORWAY.

SITECH NORWAY er en del av Pon Holdings B.V., deres datterselskaper og tilknyttede selskaper (“Pon”). SITECH NORWAY og Pon er forpliktet til å respektere og beskytte ditt personvern og sikkerheten til de personlige opplysningene du deler med oss.

 Hvorfor samler vi inn personlige opplysninger?

Når du velger å registrere dine personlige opplysninger, kontakte oss ​​eller besøke nettsidene våre, samler vi inn enkelte personlige opplysninger om deg. Vi kan behandle disse personopplysningene med følgende formål:

 1. kommunisere med deg på en personlig måte eller informere deg om SITECH NORWAYs produkter eller tjenester
 2. gi kundeservice, inkludert service knyttet til kjøp av tjenester og produkter, oppfylle garantiforpliktelser og tilbakekalle produkter for våre egne og relaterte selskapers tjenester, og for å håndtere henvendelser eller klager
 3. administrere og gjennomføre dine kjøp av SITECH NORWAYs produkter, inkludert finansiell og logistisk håndtering
 4. administrere kontoen din
 5. administrere din deltakelse i konkurranser, kampanjer, undersøkelser eller andre ting på siden
 6. utføre markedsundersøkelser og forbedre vår virksomhet, tjenester og SITECH NORWAYs-produkter;
 7. utføre statistiske analyser og rapportering
 8. tilby tjenester på Internett
 9. kommunisere med deltakere og tilby et lojalitetsprogram
 10. muliggjøre app-funksjonalitet, inkludert å gi relevante kommersielle meldinger
 11. kommunisere fremtidig salgsfremmende og markedsføringsinformasjon, inkludert direkte markedsføring og retargeting
 12. overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister eller håndheve avtaler
 13. som ellers oppgitt på eller rundt tidspunktet informasjon samles inn

Hvilke personlige opplysninger samler vi inn?

Nøyaktig hvilke personlige opplysninger vi samler inn, avhenger av hvilke nettsteder, produkter eller tjenester du bruker. Generelt er det tre kategorier av personlige opplysninger som vi samler inn eller bruker:

 

Personlige opplysninger du oppgir Dette er personlige opplysninger du oppgir når du bruker våre nettsteder, produkter eller tjenester. Slike opplysninger inkluderer f.eks. navn, adresse, kjønn, e‑postadresse, telefonnummer, alder, fødselsdato, SITECH NORWAYs produkter du har kjøpt, kontonavnet og passordet du lager, betalingsdetaljer SITECH NORWAY osv.
Opplysninger samlet inn via sensorer Mange produkter er utstyrt med én eller flere sensorer, eller bruker sensorene på enhetene som produktene leveres på. Eksempler på sensorer er GPS-mottakere, Wi-Fi- eller Bluetooth-mottakere, et kamera og berøringsskjermer.

I samsvar med formålene for behandling av opplysninger via sensorene sendes opplysninger om deg og de brukte enhetene, til SITECH NORWAY AS og andre tredjeparter som trenger opplysningene for å kunne levere avtalte tjenester til SITECH NORWAY AS.

 

Metadata Dette er data som samles inn eller genereres automatisk når du bruker nettsteder, produkter eller tjenester fra SITECH NORWAY. Metadata blir ofte samlet inn eller generert når du bruker en datamaskin eller en enhet og sender data via et datanettverk, for eksempel Internett. Disse dataene inneholder data som kan brukes av brukergrensesnittet eller enhetene, samt IP-adresser, unike enhetsidentifikatorer, MAC-adresser for Wi-Fi- og Bluetooth-enheter, informasjonskapsler og data fra selve datamaskinbruken.

 

 

Hvordan samler vi inn personlige opplysninger?

I tabellen nedenfor beskriver vi hvordan ulike kategorier av personopplysninger samles inn, og for hvilke formål vi behandler dem:

 

Innsamlingsmåter Personopplysningskategorier Formålet med behandlingen
Registrering for nyhetsbrevet vårt –          Personlige opplysninger du oppgir De ovenfor beskrevne formålene: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 og 13
Kontaktskjema kundeservice –          Personlige opplysninger du oppgir De ovenfor beskrevne formålene: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12 og 13
Opprettelse av SITECH NORWAY -konto –          Personlige opplysninger du oppgir De ovenfor beskrevne formålene: 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 12 og 13
Produktregistrering SITECH NORWAY –          Personlige opplysninger du oppgir De ovenfor beskrevne formålene: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13
Kjøp av SITECH NORWAY -produkter på nettstedet –          Personlige opplysninger du oppgir De ovenfor beskrevne formålene: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 13
Deltakelse i produktpromotering, arrangementer eller nettforum –          Personlige opplysninger du oppgir De ovenfor beskrevne formålene: 1, 5, 6, 8, 11, 12 og 13
Besøk på nettsidene våre (informasjonskapsler) –          Metadata

NB: Vennligst se våre retningslinjer for informasjonskapsler for SITECH NORWAY for flere detaljer

De ovenfor beskrevne formålene: 6, 7, 8, 11, 12, og 13
Logge inn på nettsidene våre via sosiale medier –          Personlige opplysninger du oppgir

NB: Vi får aldri tilgang til dine kontoer på sosiale medier

De ovenfor beskrevne formålene: 1, 6, 7, 8, 11, 12 og 13
Bruk av appen vår –          Personlige opplysninger du oppgir

–          Opplysninger samlet inn via sensorer

–          Metadata

NB: Du vil bli informert om dette via personvernerklæringen i selve appen.

De ovenfor beskrevne formålene: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 13

 

Hvis du velger å gi oss dine personlige opplysninger på en av de ovennevnte måtene og gir ditt eksplisitte samtykke eller besøker våre nettsider og aksepterer informasjonskapslene, gir du SITECH NORWAY AS og SITECH NORWAYs tjenesteleverandører lov til å lagre, bruke, utlevere og på annen måte behandle dine personlige opplysninger i forbindelse med formålene som er beskrevet ovenfor. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt til behandlingen av dine personlige opplysninger.

Hvordan deler vi eller overfører personlige opplysninger?

Du bør være oppmerksom på at SITECH NORWAY AS er en del av selskapsgruppen Pon, og at ulike avdelinger (som IT og markedsføring) kan være lokalisert ved Pon-selskaper rundt om i verden. Som følge av dette kan dine personlige opplysninger bli delt innenfor og/eller overføres til andre selskaper i gruppen eller andre Pon-selskaper over hele verden.

SITECH NORWAY AS  kan også komme til å dele dine personlige opplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører for å utføre visse behandlingsaktiviteter på vegne av SITECH NORWAY  AS. SITECH NORWAY AS  krever at slike tjenesteleverandører behandler og beskytter dine personlige opplysninger med varsomhet. Annet enn det som er angitt i denne erklæringen, vil SITECH NORWAY AS  ikke selge, leie, lease eller på annen måte gi dine personlige opplysninger til tredjeparter slik at de kan bruke dem til sine egne formål.

SITECH NORWAY AS eller Pon kan komme til å selge (deler av) et selskap i gruppen til et annet selskap. Der en slik virksomhet har å gjøre med SITECH NORWAY, vil en slik overføring av eierskap kunne innebære overføring av dine personlige opplysninger til den nye eieren.

Vi vil ellers bare utlevere dine personlige opplysninger dersom det er nødvendig eller tillatt ved lov, der det er nødvendig for å forhindre eller bekjempe svindel, der det er nødvendig for tvisteløsning, eller for ethvert annet presserende legitimt behov som under omstendighetene måtte oppveie dine personverninteresser, for eksempel virksomhetens eller ansattes sikkerhet.

Hvordan beskytter vi personlige opplysninger?

SITECH NORWAY AS vil ha på plass passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot tap eller ulovlig behandling av disse opplysningene. Dette kan omfatte bruk av sikre registreringsskjemaer, kryptering av data og begrensing av tilgang til dine personlige opplysninger.

Vær oppmerksom på at enkelte tredjeland ikke sørger for et tilstrekkelig nivå av beskyttelse for personlige opplysninger. Du kan imidlertid være trygg på at SITECH NORWAY ASvil ha passende tiltak på plass for å sikre opplysningenes konfidensialitet og beskyttelse.

Hvor lenge beholder vi personlige opplysninger?

Etter at du har avmeldt deg eller slettet kontoen din, vil dine personlige opplysninger slettes innen en rimelig periode. Vi har retningslinjer for oppbevaring og vil bare beholde personlige opplysninger med det formål å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtaler.

Informasjonskapsler, websignaler og lignende teknikker

 

Hvis du bruker våre nettsteder, tjenester, applikasjoner, kommunikasjonsfunksjoner (inkludert e-post) og får tilgang til eller bruker verktøyene våre, kan vi bruke informasjonskapsler, websignaler og andre lignende teknologier for lagring av informasjon, for å gi deg en bedre, raskere og tryggere nettleseropplevelse.

 

Se våre retningslinjer for informasjonskapsler for SITECH NORWAY for en forklaring av uttrykkene “informasjonskapsler”, “websignaler” og “lignende teknikker”, hvordan vi bruker disse teknikkene, og hvordan du kan kontrollere disse teknikkene.

 Barn

Vi anbefaler på det sterkeste at foreldre tar en aktiv rolle når det gjelder å overvåke barns nettbruk. SITECH NORWAY AS har generelt ikke til hensikt å samle inn personlige opplysninger fra barn og kommuniserer generelt ikke bevisst med barn. Hvis vi likevel skulle trenge å kommunisere med et barn, vil vi forsøke å gi foreldre eller verger en rimelig mulighet til å samtykke før vi bruker barnets personlige opplysninger, unntatt der vi bare svarer på barnets spørsmål eller betjener barnets henvendelse.

Endringer av retningslinjene

 Vi kan komme til å endre disse personvernreglene fra tid til annen. Vi informerer deg når vi oppdaterer personvernreglene, men vi oppfordrer deg også til å lese gjennom dem med jevne mellomrom. Denne erklæringen ble sist endret 15. mars 2018.

 Dine rettigheter

Videre kan du til enhver tid be om informasjon om personopplysningene som er lagret om deg, deres opprinnelse, mottakere eller typen mottakere opplysningene utleveres til, samt formålet med lagringen, og du kan ha rett til å be om at opplysningene om deg rettes, blokkeres og/eller slettes. For disse formålene kan du kontakte oss via e-postadressen nedenfor.

Spørsmål, tilbakemeldinger og personvernombud

Vennligst send ​dine spørsmål og/eller kommentarer om personvern til privacy@pon.com. Du kan også kontakte vårt personvernombud (DPO) via denne e-postadressen.

 

For mer informasjon, ring 32 85 04 40 Eller