• no
   • en
   • nl
   • dk
   • se
Virksomhet

Kontakt oss

Hovedkontor Lier

Besøks- og leveringsadresse, Lier:

Ringeriksveien 32, 3414 Lierstranda

Postadresse, Lier:

Postboks 564
3412 Lierstranda

Fakturaadresse:

Postboks 253
2021 Skedsmokorset
Elektronisk fakturaadresse:

faktura@sitech.no

Firmaopplysninger:
Org. nr. 996 780 856

Bankforbindelse:
Nordea Bank, Konto nr.: 6005.05.93048

Telefon og E-post:

Telefon: 32 85 04 40
E-post:mail@sitech.no

Elektronisk fakturaadresse:
faktura@sitech.no

For mer informasjon, ring 32 85 04 40 Eller