• no
   • en
   • nl
Support

FAQ

 • MASKINSTYRING EARTHWORKS

  • Jeg vil oppgradere systemet mitt, hvordan gjør jeg det?

   Normalt vil SITECH ta denne oppgraderingen når det er behov for det, og vi anbefaler å ta kontakt med oss før man gjør noe. Det kreves en SG6-fil for den nye versjonen. Denne har SITECH, men den er ganske stor. Derfor anbefaler vi ikke at den lastes ned direkte på skjermen i maskinen, men heller lastes ned på kontoret og overføres via USB. Dessuten kan det være at den eksisterende versjonen er så gammel at det bør inn en mellomversjon før siste versjon lastes. Dette vet SITECH. Kontakt SITECH så laster vi opp versjonene som trengs til deres TCC konto. Kontakt support@sitech.no for støtte og opplasting.

   Selve oppgraderingen skjer i WebUI-appen under Overvåk menyen. Der kan man laste opp ny Firmware og finne den (SG6-filen) enten på USB eller et lagret sted på skjermen. Følg så instruksjonene. Det kan hende at systemet må startes på nytt for at installasjonen skal bli aktiv. Det kan også hende at GNSS-mottakere og sensorer trenger ny Firmware etter oppgraderingen.

  • Hvordan kan jeg få lastet nye data?

   I Earthworks er det normalt satt opp autosynk til Connect serveren. Det vil si at nye data som er lagt ut skal kunne være tilgjengelig innen 15 minutter fra de er lastet ut. Om de ikke er kommet så kan man synke manuelt. Er man i et område uten nettdekning, så kan dataene overføres med USB penn til TD skjermen. Har man vanlig nettbrett så må man ha egen USB kabel for overføring.

    

   Velg Systeminstillinger og finn Filoverføring. Følg så instruksjonene på skjermen.

    

   Lykke til.

 • MASKINSTYRING GCS900

  • Hvordan kan jeg importere punktene fra maskinstyringen til BC-HCE

   Jeg har registrert en rekke punkter med GCS900 maskinstyring, og nå vil jeg ha disse inn i BC-HCE for å dokumentere det som er gjort.

   Vi har en video som beskriver dette her.

  • Hva er forskjellen mellom loddrett og vinkelrett offset?

   Lager man offset er loddrett offset det man naturlig vil velge. Man tenker gjerne at man skal heve eller senke en skråning 20 cm. MEN, hvis det er lagtykkelser man snakker om, så vil ikke loddrett offset være hensiktsmessig, simpelthen fordi at hvis man offsetter en skråning 20cm oppover, så får man kun ca 15 cm lagtykkelse. Derfor bør man i de fleste tilfeller velge vinkelrett offset. Dette sikrer lik lagtykkelse over alt, uansett skråningshelling.

  • Hvordan registrerer jeg punkter i maskinstyringen?

   Å registrere punkter kan være et godt verktøy til dokumentasjon av utført arbeide. Man kan danne flater for volumberegninger, eller levere dette Som-Bygget dokumentasjon med koder for rør og stikkrenner f.eks.

   Dersom det er satt opp riktig i kontrollboksen, så finner man en knapp nede til høyre 08-05-2014 08-46-29 Med et enkelt trykk har man registrert et punkt.

   Om man holder knappen inne en liten stund, så får man tilgang til en liten meny der tidligere brukte punkter og koder er tilgjengelig. I denne menyen kan man skrive inn punktnavn eller koder. Punktnavn vil telle opp fortløpende automatisk. Dersom valget “Spør alltid for hvert punkt” er satt til Ja, så vil denne menyen dukke opp hver gang det registreres et punkt. Velger man Nei, så vil man kunne registrere uten å gå til denne menyen. Trykk OK når valgene er gjort.

   08-05-2014 08-51-24

    

   Det registrerte punktet vil vises i skjermen som en sort prikk, og eventuelt også med punktnavn. Du kan fortsette å registrere punkter fortløpende, og på denne måten dokumentere, og også kontrollere arbeidet som er utført.

    

  • Hva er styringsmetode?

   Guidepunkter eller føringspunkter på skjæret gir avstander til designet som det jobbes på. Plasseringen av disse føringspunktene vil gi litt forskjellig respons fra skjæret. Velger man et føringspunkt (det grønne punktet) midt på skjæret, så måler maskinen punktet til design ca 5 cm til hver side for punktet. Dette gir en svært presis måling som er spesielt godt egnet til veikonstruksjon f.eks. Det er dette valget som vanligvis er satt. Har man valgt to føringspunkter, ett på hver side av skjæret, så får man en midlet verdi mellom disse to punktene. Dette gjør at topper mellom punktene blir skjært bort. Skal man lage runde formasjoner som golfbaner og annet landskapsarbeid, så vil dette være å foretrekke. Man unngår knekk i grunnen med denne metoden.

   GCS_Doser_two-pointTo punkter til golfbaner og landskapsarbeider.

   GCS_Doser_one-pointEtt punkt, senter for flater med knekker, som vei.

  • Hvordan kalibrerer jeg skuffene? (Video)

  • Hvordan kan jeg låse flater i maskinstyringen?

   Låste flater er en ny funksjon (fra 12.40) som gir mulighet til å låse flater i opptil 1 km ut til hver seide fra en hovedlinje (senterlinje). Kravet for at dette skal benyttes er at det er en hovedlinje i designet. Dette er gjerne en senterlinje, men det kan også velges en hovedlinje i prosjektet. Hovedlinjen må også være noenlunde parallell med de andre linjene som det skal låses mot. Enklest kan man da få det røde fokuspunktet på maskinen innenfor feltet man vil låse, og deretter trykke på GCS_Lane_Guidance_off  for å velge det feltet man er på. Da vil maskinen få styring på denne flaten så langt det er nødvendig. Dette er god funksjon ved grøfter som skal forlenges til skråningstreffpunkt, og også nyttig ved utvidelser av design. Man slipper også at maskiner som bruker autofunksjon “tipper” over på andre flater når de krysser andre linjer i veien. Skal man avslutte bruken av låst flate, så trykker man en gang til på knappen og man er tilbake i vanlig modus. Svært enkelt som vanlig. Man kan også trykke og holde på knappen for å velge linjer manuelt i designet.

  • Hva betyr alle forkortelsene?

   SPS

   • Site Position Systems, Trimbles landmålingsutstyr, bla. GPS rover, Base og totalstasjoner.

   GCS

   • Grade Control Systems, Trimbles utstyr til maskiner, bla. 2D og 3D maskinstyring.

   TCC

   • Trimble Connected Community er Trimbles softwareplatform som forbinder kontor og maskiner/målebøker via internettet. Platformen kan også benyttes som en side for deling av anleggsinformasjon, filer, bilder, kalendre og mye mer. Primært brukes TCC som to-veis kommunikasjon for å sende og motta filer mellom kontor og felt.

   Visionlink

   • Dette er også en web-basert tjeneste som benyttes til flåtestyring, produksjonsrapportering, kontroll av service, forbruk, posisjon og mye mer. Spesielt brukt til komprimeringsdokumentasjon fra vals.
  • Maskinen sier lav presisjon, hva er galt?

   Bruk av diagnostikk

   Når du får denne meldingen så kan det være noe med GNSS mottakerne, eller med signalene fra basen. Dette kan sjekkes i menyen. Gå inn i meny, og gå helt ned til bunnen, hvor du finner diagnostikk. Trykk OK for å gå inn i diagnostikken.

   GCS_Diagnostic_NO

    

   I diagnostikk kan du se hvilke enheter og sensorer som er tilkoblet. Om alt er tilkoblet her, så kan du gå videre til GPS/GNSS. Om ikke, kontakt SITECH. Under GPS/GNSS oppe i hjørnet, så får du tilgang til informasjon om satellitter og toleranser.

   GCS_Diagnostic_GPS_NO

    

   Dette gir informasjon om detaljene. Dersom det ikke står RTK (Fast), på venstre så kan det tyde på du har mistet kontakten med basen. Da bør man enten sjekke radioen og frekvensen, eller evt sjekke om man har nettdekning og GPRS (mobilt internett). Ta kontakt med SITECH dersom det ikke er RTK (Fast), så kan vi se om vi hjelpe deg.

 • LANDMÅLING

  • GPS måler feil

   • Kontroller på ett kjent fastmerke
   • Kontroller antennehøyde
   • Kontroller geofence. Koordinatsystem og geoide system OK?
   • Kontroller korreksjonsdata
   • VRS: sjekk driftsmeldinger hos leverandør (CPOS: statens kartverk)
   • UHF radio: Kontroller basestasjon og radio

   GPS mottakerens kontrollamper (her med SPS985/985L):

   1. LED: Satellitter, mottak GPS signal. Normal = 1Hz
   2. LED: Korreksjonssignal, blinker ved mottak av korreksjoner
   3. Knapp: Av/på
   4. LED: Batteri, blinker ved lavt batterinivå. Normal = konstant
   5. LED: Normalt av. Brukes ved konfigurasjon og ved base

For mer informasjon om Support, RING 32 85 04 40 eller