• no
      • en
      • nl
Teknologivalg

Programvare

Du er på kontoret, men du har allikevel full kontroll på prosjektet. Du vet hvor alt utstyret befinner seg, du får sanntids informasjon på hva som produseres, både av stikningsingeniører og maskiner. Du ser hva som skjer når det skjer. Om det er noe som trenger å endres trenger du ikke å reise ut til maskinene eller ingeniørene, alt kan administreres fra kontoret, du har full kontroll med trådløs synkronisering og fjernhjel direkte i maskiner og målebøker. Det er fullt mulig å designe en 3D modell og sende den ut til felten straks den er klar, alt fra kontoret, dette eliminerer feil og ekstra arbeid som ville kostet mye penger.

For mer informasjon, ring 32 85 04 40 Eller