• no
   • en
   • nl
   • dk
   • se
Service

SPS – service og support

Service og support SPS – SITECH

Når stikningsutstyret ikke virker koster det penger, derfor prioriterer vi å hjelpe og å serve våre kunder meget høyt. Sammen med markedets beste utstyr kombinert med effektiv service kan vi være stolte av å ha den beste oppetiden i bransjen, noe som er ensbetydene med bedre inntjening for våre kunder.

Alle våre serviceavtaler faktureres for 12 mnd. og fornyes automatisk.

Har du ikke serviceavtale er timepris for reperasjoner kr. 1190,-

Priser for serviceavtaler, generell service og support:                                                                            

SPS Totalstasjon

Servicepris uten løpende avtale: Kr. 8.990.-
Servicepris med løpende avtale: Kr. 6.990.-

Beskrivelse av SPS totalstasjon service:

Service på totalstajon innbefatter kontroll av instrument, oppdatering av firmware, vinkelkontroll, kontroll av avstandsmåler og bytte av pakninger.

Ved løpende avtale Inkluderes også arbeidstiden ved hardware (HW) problemer utover garantitiden, eventuelle deler tilkommer.

For support utover innholdet nevnt over I serviceavtalen, anbefales det å tegne egen supportavtale.

 SPS GPS

Service SW/HW uten løpende avtale: Kr. 8.990,-
Service SW/HW med løpende avtale: Kr. 6.990.-

Beskrivelse av SPS GPS Service:

Service på GPS innbefatter oppgradering av software (SW), trykktesting og eventuelle pakningsbytter.

Ved løpende avtale Inkluderes også arbeidstiden ved hardware (HW) problemer utover garantitiden, eventuelle deler tilkommer.

For support utover innholdet nevnt over I serviceavtalen, anbefales det å tegne egen supportavtale.

Controller/Målebøker

Service SW/HW uten løpende avtale: Kr. 8.990,-
Service SW/HW med løpende avtale: Kr. 6.990.-

Beskrivelse av Controller / Målebok service:

Service innbefatter oppgradering av software (SW), samt oppgradering av operativsystemet (OS).

Ved løpende avtale Inkluderes også arbeidstiden ved hardware (HW) problemer utover garantitiden, eventuelle deler tilkommer.

For support utover innholdet nevnt over I serviceavtalen, anbefales det å tegne egen supportavtale.     SITECH Support Solution

SITECH Norway AS tilbyr support solution.

Pris for konsulenthjelp uten avtale er kr. 1490.- pr time

Pris for support / servicetekniker uten avtale er kr. 1190,- pr timeSupport solution*              Kr. 6.990,- /år

Innhold:

Fjernhjelp, telefon /- e-post support og to-veis datakommunikasjon (TCC).

Sitech Support App

Rabattert pris for konsulenthjelp med avtale kr. 1190,- pr time

Rabattert pris for servicetekniker med avtale er kr. 890,- pr timeLojalitets program

3-5 avtaler gir 20% rabatt på årlig supportavtale

6-10 avtaler gir 40% rabatt på årlig supportavtale

11-15 avtaler gir 60% rabatt på årlig supportavtale

15+ avtaler Rammeavtale på årlig supportavtale


Vilkår*

Alle supportavtaler er pr. enhet / maskin.

Alle våre supportavtaler faktureres for 12 mnd, og fornyes automatisk.

* Ved kjøp av nytt utstyr og avtale, får du de første 3 måneder med fri support

* Konsulentbistand dekkes ikke av supportavtale:
Opplæring/kursing over telefon eller online – Beregnes medgått tid time for time.
Arbeid med design, konvertering og overføring av filer.  (dataprep)
Support på 3. parts leveranser”

* Endringer i pris og innhold kan forekomme, ellers gjelder SITECH`s salgs -og leveringsvilkår.

* oppsigelses tid 3 måneder, fra den 1. påfølgende måned etter mottatt oppsigelse.

For eventuelle kurs/opplæring kontakt vårt opplæringsenter SITECH Academy eller se web www.sitech.no    

For mer informasjon om Service, RING 32 85 04 40 eller