• no
   • en
   • nl
   • dk
   • se
produkter

XR teknologier

XR løsninger er den nye måten å jobbe og visualisere på ute på Norske bygge og anleggsplasser.

Spesifikasjoner

Trimble XR løsninger
Mer informasjon

XR er en samlebetegnelse på de forskjelliger virtuelle løsningene vi finner på markedet i dag. XR betegnes ofte som extended reality eller cross reality. Under XR finnes løsninger som blant annet VR (virual reality), MR (mixed reality) og AR (augmented reality). På disse sidene vil det være mulig å finne Trimble produkter og løsninger som retter seg mot bygg og anleggsplasser.

For mer informasjon, ring 32 85 04 40 Eller