• no
      • en
      • nl
Produkter

Trimble stikningsutstyr

Trimble Site Positioning System er designet for å gi entreprenører den beste løsningen til stikning og landmåling på byggeplassen. Trimble SPS er et godt verktøy som kan brukes av landmålere, stikningsingeniører, prosjektledere, formenn eller andre som har med forberedelse av anleggsoppgaver, veibygging, vannbygging og deponering av avfall å gjøre.

Systemet gir deg muligheten for hurtig løsning på oppståtte problemer og en fleksibilitet til å fullføre alle typer for utsetting og oppmålingsoppgaver.

Entreprenører kan spore, rapportere, validere og kontrollere hele arbeidsgangen fra mottakelsen av det opprinnelige designet til prosjektet er avsluttet og kontrollmålt.

Du kan enten bruke GPS eller totalstasjoner. Disse kan kombineres med Trimble Siteworks feltprogram på norsk som er utviklet spesielt til anleggsoppgaver.

Med Trimble Site Positioning System, kan du forenkle din virksomhet, øke din effektivitet på området og minimere din nedetid i alle faser av prosjektet.

 

Våre produkter for Trimble stikningsutstyr

For mer informasjon, ring 32 85 04 40 Eller