• no
   • en
   • nl
   • dk
   • se
Trimble Maskinkontroll

PCS900 for Fresemaskiner

Fres ut alle ujevnheter. Ved å frese til riktig nivå hele tiden med millimeter presisjon vil overflaten bli så nøyaktig at kostnader med å påføre asfalt vil bli holdt på et minimum. PCS900 for fresemaskiner bruker 3D design og sammen med den markedsledende SPS930 totalstasjonen og maskinens sensorer vil brukerne oppleve en ny hverdag. Ved å sammenligne fresens posisjon med designet vil kontrollboksen både vise operatøren det som er for lavt og for høyt, samt å kjøre fresen i full automatikk til ønsket nivå.

Mer informasjon

Ved å bruke PCS900 på din fresemaskin vil du kunne oppnå flere fordeler:

En jevn overflate

 • Fres på varierende høyder og helninger for å fjerne ujevnheter slik at overflaten blir perfekt for asfaltering.
 • Trimbles Hot Swap teknologi sikrer myke overganger mellom totalstasjoner slik at man er sikret mot å få ujevnheter i overflaten.

Kortere stopp mellom filskifter

 • Biler kan kjøre uhindret av stikk og andre høydereferanser.

Redusert maskinslitasje

 • Ved å frese ned til nøyaktig nivå vil maskinen bruke mindre drifstoff og ha mindre slitasje på tennene.

Mindre materiale å flytte på

 • Færre biler og mindre kostnader ved å fjerne frest masse.

Mindre asfalt brukt

 • Fres til riktig høyde og bruk akkurat riktig mengde med asfalt.
Er du interessert i dette produktet?