• no
   • en
   • nl
   • dk
   • se
Trimble Maskinkontroll

GCS900 for gravemaskiner

Med robuste komponenter som er designet for å sitte på maskiner vil et Trimble 3D gravemaskinsystem sikre brukerne og eierne høy produktivitet og tidlig inntjening av systemet. Laget for Norske forhold der sensorene blant annet har innebygget Gyro og oppvarming for å opprettholde nøyaktigheten under alle slags forhold.
Systemet har full støtte til Rototilt sin R-serie. Dett gir operatøren full kontroll på skuffen, også mens den roteres!

Mer informasjon

3D Gravemaskiner – Dobbel GPS

Trimble GCS900 Grade Control System med doble GNSS antenner kan installeres på alle typer gravemaskiner med standard bom eller multi / VA bom og kan anvendes for alle typer anleggsoppgaver. Systemet benytter to GNSS-mottagere og temperaturstyrte vinkelsensorer med innebygget gyro for å måle den nøyaktige 3D-posisjonen ved spissen av skuffen.

Systemet består av tre hovedkomponenter som er GNSS Antenner, CB460 pc/skjerm samt radio/VRS modem. De enkelte komponentene er lette å demontere og gjør dermed systemet mindre sårbart overfor tyveri og hærverk, da delene kan monteres / demonteres på under 10 minutter. Systemet er samtidig designet til de meget krevende oppgaver en entreprenør utsetter deres maskiner for – hardt arbeid dag etter dag.

Den doble GNSS-antenne konfigurasjonen beregner den nøyaktige posisjonen og orienteringen av maskinens skuffespiss for raskere utgraving med maksimal presisjon, dette gir en “realtime” oppdatering av skuffens posisjon. Med den nøyaktige 3D-posisjoneringen av skuffen guider systemet maskinføreren til å raskt utføre komplekse graveoppgaver riktig første gang.

Systemet passer perfekt på gravemaskiner med tiltskuffe der det gir muligheten til å forme grøfter og skråninger der gravemaskinen graver/planerer på en skråning som ikke er vinkelrett på bommen.

GCS systemet kan utvides med et submersible kit som er uten bevegelige deler, og kan være neddykket i opp til 20 meters vanndybde, dette gjør GCS900 til gravemaskiner ideel til undervanns utgraving, kystbeskyttelse, kaier, moloer og havnebygging.

CB460 kontrollboksen beregner plasseringen av skuffespissen og sammenligner disse beregningene med det ønskede design. Dette, kombinert med lightbars som guider operatøren, gir en hurtig og presis utgraving, selv på vanskelige oppgaver som eks. utgraving fra lekter/flåte m.m.

Bruk av Trimble GCS900 med dobbel GNSS på en gravemaskin vil vesentlig forbedre maskinens produktivitet og rentabilitet.

Alle systemer leveres i dag med GNSS antenner med Glonass, og kan få korreksjonsdata via lokale baser eller VRS modem oppkoblet til et referansenett som eks. CPOS fra Statens kartverk.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Veier og motorveier
 • Tunneler
 • Store jordarbeidprosjekter – demninger, gjenvinning, etc.
 • Naturgjennoppretting
 • Deponeringsanlegg og losseplasser
 • Byggeplasser
 • Golfbaner
 • Jernbanearbeider
 • Grøfter
 • Boligfelt

Egenskaper og fordeler:

 • Deling av designdata med landmåler/stikker, samt øvrige maskiner medTrimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / drivstoff
 • Hurtigere ferdigstillelse med optimalt resultat
 • Færre feil
 • Ingen ventetid på landmåler som skal utføre utsetting
 • Mer presist, mer ensartet arbeid
 • Utføring av mer komplekse utgravninger

3D Gravemaskiner – Enkel GPS

Trimble GCS900 Enkelt GNSS system er bygd opp med de samt komponentene som det doble GNSS systemet. Systemet arbeider med samme presisjon som et dobbelt GNSS system, eneste forskjellen er at posisjonen må “låses” hver gang maskinen flyttes, ved å dreie maskinen 90 grader. Dette gir et prisgunstig system som er mulig å utvide etterhvert.

Typiske anleggsoppgaver:

 • Veier og motorveier
 • Tunneler
 • Store jordarbeidprosjekter – demninger, gjenvinning, etc.
 • Naturgjennoppretting
 • Boligfelt
 • Deponeringsanlegg og losseplasser
 • Byggeplasser
 • Golfbaner
 • Jernbanearbeider
 • Grøfter

Egenskaper og fordeler:

 • Deling av designdata med landmåler/stikker, samt øvrige maskiner medTrimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / drivstoff
 • Hurtigere ferdigstillelse med optimalt resultat
 • Færre feil
 • Ingen ventetid på landmåler som skal utføre utsetting
 • Mer presist, mer ensartet arbeid
 • Utføring av mer komplekseutgravninger

3D Gravemaskiner – ATS / Universal Totalstasjon

Trimble GCS900 maskinstyringssystem med Universal Totalstasjon og aktivt prisme til bruk i områder hvor det er lav eller ingen satelittdekning.
Trimble GCS900 Grade Control System med Trimble SPS930 eller SPS730 Universal totalstasjon kan installeres på alle typer gravemaskiner og kan brukes til alle typer anleggsoppgaver.Trimble GCS900 på en gravemaskin med ATS totalstasjon er et komplett 3D maskinstyringssystem som gir full kontroll over oppgaven direkte i førerhuset.

Trimble SPS930 eller SPS730 Universale totalstasjoner til maskinstyring omfatter en totalstasjon, en lisensfri radio-link og et aktivt prisme montert på maskinen. Totalstasjonen bruker aktiv prismeteknologi til å låse seg fast og holde styr på prismet. Denne unike funksjonen fjerner falske lock-ons og sikrer at den rette maskinen blir fulgt.

Den har desuten en innebygget “søkeintelligens” for raskt å søke etter og finne prismet om forbindelsen er tapt. Med høy oppdateringsfrekvens på 20 Hz, lav latency, synkronisert vinkel- og avstandsmålingskapasitet gjør dette systemet perfekt til komplekse oppgaver hvor det er krav om høy nøyaktighet.

Trimble GCS900 på en gravemaskin med Trimble SPS930 eller SPS730 Universal totalstasjoner er ideel til entreprenører som har bruk for fleksibilitet til å flytte fra sted til sted, arbeide i lukkede rom, eller utføre høy presisjonsplanering gravemaskinen. For jobber der GNSS ikke kan brukes på grunn av lav satelittdekning, som f.eks. i byrom, områder med trær eller på plasser med mange faste hindringer som for eksempel ved/under broer.

Bruk av Trimble GCS900 med Trimble SPS930 eller SPS730 Universal totalstasjon på en gravemaskin gir entreprenøren vesentlige fordeler og forbedrer deres produktivitet og inntjening.

Typiske anleggsoppgaver:

 • Veier og motorveier
 • Tunneler
 • Store jordarbeidprosjekter – demninger, gjenvinning, etc.
 • Naturgjennoppretting
 • Deponeringsanlegg og losseplasser
 • Byggeplasser
 • Golfbaner
 • Jernbanearbeider
 • Grøfter
 • Boligfelt

Egenskaper og fordeler:

 • Deling av designdata med landmåler/stikker, samt øvrige maskiner medTrimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / drivstoff
 • Hurtigere ferdigstillelse med optimalt resultat
 • Færre feil
 • Ingen ventetid på landmåler som skal utføre utsetting
 • Mer presist, mer ensartet arbeid
 • Utføring av mer komplekseutgravninger
Er du interessert i dette produktet?