• no
   • en
   • nl
Trimble Earthworks Gravemaskiner

Trimble Earthworks Automatikk

Hva er automatikk?

Automatikk er hydraulisk styring og kontroll av gravemaskinens bevegelser. Det vil si at operatøren får hjelp til å bevege maskinen der det er ønskelig, samtidig som at riktige nivåer og hellinger beholdes med høy nøyaktighet. Automatikk er det første skrittet mot autonome gravemaskiner og vil om få år være standard på de fleste modeller og merker, også direkte fra fabrikk. Trimble og SITECH er den eneste leverandøren på markedet per i dag, som kan tilby ettermontering av automatikk.

Mer informasjon

Hva er automatikk?

Automatikk er hydraulisk styring og kontroll av gravemaskinens bevegelser. Det vil si at operatøren får hjelp til å bevege maskinen der det er ønskelig, samtidig som at riktige nivåer og hellinger beholdes med høy nøyaktighet. Automatikk er det første skrittet mot autonome gravemaskiner og vil om få år være standard på de fleste modeller og merker, også direkte fra fabrikk. Trimble og SITECH er den eneste leverandøren på markedet per i dag, som kan tilby ettermontering av automatikk.

 

Hvorfor skal man ha det?

Trimble Earthworks med automatikk gir mange fordeler for både byggherre, maskineier, operatør og stikningsingeniører. Blant annet kan vi nevne:

 • Lettere og billigere å få i gang uerfarne operatører
 • Mye mindre bruk av joysticks – Hverdagen blir enklere for alle operatører
 • Raskere og enklere bruk av maskinen til de forskjellige arbeidsoppgavene
 • Tidligere ferdigstillelse av jobber – Man er mye raskere og bruker nærmest ingen tid på oppretting
 • Høyere nøyaktighet –  Trimble Earthworks gjør at maskinen alltid holder riktig høyde
 • Riktig materialbruk – Gir store besparelser på tilkjørte masser
 • Mindre kontrollomfang for stikningsingeniørene – Sparer kostnader
 • Sparer miljøet – Lavere drivstofforbruk ved konstant rask og riktig bruk
 • Bedre for sikkerheten – Maskinen stopper på riktig nivå før skader skjer på eksisterende infrastrukturer i bakken
 • Helsegevinst for operatørene – Blir ikke like sliten og distrahert
 • Rask inntjening av systemet – Tidlig gevinst av teknologien

Kan dette være sant?

Ja! Studier tilbake til 2010,  hvor dette ble kjørt på større langgravere i Tyskland som mudret havnebasseng, og frem til to tidlige studier av Trimbles Earthworks automatikk-system viser alle at det er store besparelser å hente.

Trimbles studier fra Australia og Danmark viser svært store forbedringer. Opp mot 80% økning i nøyaktighet, noe som gjør at antall overfarter med skuffen blir signifikant mindre. Dette gjenspeiler seg også på hastigheten, som er forbedret med 30-60% i forhold til et standard indikerende 3D gravemaskinsystem. Begge disse studiene er godt dokumenterte. Den danske studien kan du lese om her (Linken Brosjyrer)  og en video fra den Australske studien kan du se nederst på siden .Trenger du mer informasjon om studiene of Trimble Earthworks med automatikk, kan du kontakte SITECH.

Hva kreves?

Det utvikles hele tiden flere funksjoner i Trimble Earthworks,  og det finnes i dag mange maskinmerker og modeller hvor dette kan monteres, og det kommer nye til hver eneste måned.

Lurer du på om din maskin er på listen? Eller om det er mulig å få det montert? Kontakt SITECH og vi får Trimble til å validere maskinen for Trimble Earthworks med automatikk.

For å få dette til å virke sammen med Trimble Earthworks 3D system, trenger vi å installere en hydraulikkmodul og en ventilmodul som kobles sammen med maskinen. Dette må kalibreres for optimal ytelse. Med Trimbles raske IMU-sensorer og et system som er bygget for å tåle stor trafikk på CANbus, vil dette spille sømløst og svært raskt. Det kan gjerne sammenlignes med tilsvarende Doser og Høvelsystem for noen år tilbake. Det var stor skepsis i bransjen til automatikk på disse, også da det ble lansert. Men i dag er dette standard.

 

Automatikk er ikke lenger fremtiden. Det er nå! Kravene fra entreprenører i Norge er i verdensklasse, og vi i SITECH og Trimble jobber    non-stop for å tilfredsstille disse kravene. Ta kontakt med oss i SITECH for å lære mer om Trimble Earthworks med automatikk, eller for å rett og slett investere i et maskinkontrollsystem med automatikk!

Se video fra studien som ble gjort i Australia:

Er du interessert i dette produktet?