• no
      • en
      • nl
Trimble Maskinkontroll

CCSFlex for Vals

CCSFlex for Vals

Trimble CCSFlex Valsesystem er et system som er enkelt å bruke, fleksibelt og billig. Designet for å enkelt kunne gi Entreprenøren en god og ensartet dokumentasjon på hva som er gjort og til hvilken kvalitet.

Passer til Anleggsvalser og Asfaltvalser.

Brosjyren viser Statens Vegvesen sin rapport på hvordan komprimering skal utføres og mye nyttig informasjon om valsing generelt.

Mer informasjon

CCSFlex for Vals

Trimble CCSFlex Valsesystem er et system som er enkelt å bruke, fleksibelt og billig. Designet for å enkelt kunne gi Entreprenøren en god og ensartet dokumentasjon på hva som er gjort og til hvilken kvalitet.

CCSFlex systemet kommer komplett i en koffert og tilbyr overfartskart i farger. Systemet viser da antall overfarter basert på GPS posisjonen til valsen. Ved å legge til sensorer er det enkelt å bygge ut systemet slik at både CMV (Compaction Meter Value) verdier for anleggsvalser og temperaturer for asfaltvalser vises og legges til i rapportene. CCSFlex er enkelt å sette opp siden systemet ikke er avhengig av basestasjoner og 3D designdata. Systemet installeres på både nye valser og som retrofit på eksisterende utstyr. Opsjoner for Glonass og Full RTK kan også legges til for å øke nøyaktigheten.

Trimble CCSFlex vil hjelpe Entreprenøren til å nå komprimeringsverdier og antall overfarter raskere og nøyaktigere. Systemet detekterer og viser avvik i grunnen som myke partier, store steiner, overganger mellom materialer og konstruksjoner/grøfter. Dette gjør det enkelt å avdekke avvik som må gjøres noe med før det blir asfaltert.

Er du interessert i dette produktet?