• no
   • en
   • nl
Trimble Maskinkontroll

PCS900 for asfaltutleggere

Trimble PCS400 og PCS900

Med Trimble sine 2D eller 3D asfaltsystemer er du sikret at din asfaltjobb går raskt og med riktig sluttresultat. Det er enkelt å oppgradere fra et 2D Trimble system eller et MOBA system, til et fullverdig 3D system der det er behov for full kontroll på utleggingen.

Ved oppbygging av nye veier og anlegg er grunnlaget for asfalten avgjørende for levetid og kvalitet på den ferdige belegningen. Jo bedre forarbeidet er utført, jo bedre resultat får kunden. Trimble maskinstyring med 3D design av prosjektet gir det perfekte grunnlag ved utlegging av bærelaget. Ved bruk av Trimble 3D maskinstyring oppnår entreprenøren vesentlige besparelser både på tid og materialeforbruk.

Fordeler

 • Betydelige besparelser i materialeforbruk
 • Raskerer utførelse
 • Ingen ventetid på utsetting av snor/wire
 • Mer presis, mer sammenhengende Utlegging
 • Enkel Utlegging av mer komplekse oppgaver
 • Mulighet for nøyaktig oppmåling av utlagt areal
 • Raskere og mer nøyaktigkvalitetskontroll
Mer informasjon

Trimble PCS900 maskinstyring

Utlegging av asfalt på et prosjekt, hvor det er utført og kontrollert med 3D maskinstyring, gir det beste grunnlaget for en perfekt overflate med høy kvalitet. PCS900 maskinstyring gir mulighet for å bruke det samme digitale grunnlaget som utleggingen av bærelaget og dermed oppnås det en sammenheng mellom design og ferdig resultat med bedre kjørerengenskaper som en konsekvens av dette.

Trimble PCS900 Paving Control System tilbyr en rekke betydelige fordeler for asfaltentreprenøren:

 • Trimble PCS900 gir entreprenører muligheten til å legge ut asfalten med høy presisjon, uten bruk av wire og snoroppsetting til ultralydsensor.
 • Brukeren leser inn designdata i Trimble CB430 kontrollboksen og maskinen holder automatisk høyden i forhold til det ferdige datadesignet.
 • Bedre kontroll med komplekse design
 • Nøyaktig Utlegging uten avsetninger
 • Effektiv Utlegging ved kurver, rundkjøringer og veikryss med komplekse fallforhold.
 • Bruk av Trimble SPS930 Universal Totalstasjon, gir den nøyaktige posisjonen, nøyaktig helning på tverrfallet, og posisjonen på strykebrettet måles. Dette er spesielt en fordel for komplekse konstruksjonsoverflater som overganger, kurver, kryssområder og ved hyppige endringer tverrfallet.

Smart Surface Correction med Trimble PCS900 og Trimble Business Center

Bruk produksjonsdataene fra Trimble GCS900 maskinstyringssystem, fra avrettingen av bærelaget, og sammenlign dem med designdata i Trimble Business Center (TBC) sin overflatemodul. Med TBC har du mulighet til å lage en ny overflate som er kompensert for de evt. feil som er i Utlegging av bærelaget, slik at designoverflaten / ønsket overflate kan overholdes når asfalten er utlagt og valset- Perfekt resultat første gang.

Oppgrader løsningen fra Trimble PCS400 Paving Control System eller MOBA-Matic

Trimble PCS900 Paving Control System er en 3D utvidelse av Trimble PCS400 Paving Control System. Brukeren kan enkelt skifte fra fra 2D modus til full 3D-funksjon på hver side av avrettningslaget. PCS400/PCS900 kombinasjonen gir kunden valget mellom ultralyd sensorer, tverrfalls sensor, kontakt sensorer, 3Dhelning og 3D høyde kontroll.

Det er også mulig å montere/kombinere Trimble PCS900 systemet på MOBA-Matic utlegger-kontrolsystem. På denne måten kan entreprenøren gjenbruke sin nåværende MOBA investering og allikevel dra fordel av Trimble PCS900 plattformen.

 

Er du interessert i dette produktet?