• no
   • en
   • nl
Trimble Maskinkontroll

GCS900 for Høvel

Trimble 2D/3D høvelsystem

Systemet kan bygges som et tradisjonelt 2D system med høyde og tverrfall med mulighet for å legge til en ultralydsensor eller lasermottaker for å bruke høydereferanser. Ut ifra dette er det enkelt å bygge på de samme komponentene for å få et komplett 3D system.

Mer informasjon

3D Høvel – Dobbel GNSS

Trimble GCS900 Grade Control System med doble GNSS antenner kan installeres på moderne høvler og utføre mange forskjellige planeringsoppgaver med høy presisjon. Trimble GCS900 på en høvel med dobbelt GNSS er et komplett 3D-kontrol-system som gir maskinføreren de mest optimale betingelser for å utføre kompliserte planeringsoppgaver.

Den doble antennekonfigurasjonen er unik for Trimble GNSS-baserte Grade Control Systemer. Ved hjelp av GNSS-en får du den nøyaktige posisjonen meget presist på tvers av helningen hvor posisjonen av bladet måles i sanntid. Dette er en stor fordel for komplekse oppgaver med varierende helninger.

Systemet består av tre hovedkomponenter som er GNSS Antenner, CB460 pc/skjerm samt radio/VRS modem. De enkelte komponentene er lette å demontere og gjør dermed systemet mindre sårbart overfor tyveri og hærverk, da delene kan monteres / demonteres på under 10 minutter. Systemet er samtidig designet for de meget krevende oppgaver en entreprenør utsetter maskinene for – hardt arbeid, dag etter dag.

Plandata kan vises på CB460 skjermen i plan, profil, tverrsnitt, eller som tekst. System har bl.a autooption som gir mulighet for at designdata kan brukes til å kjøre hydraulikken slik at høvelbladet kjører automatisk med cm. presisjon. Systemet kan også kjøres manuelt der det kun angis ønsket bladposisjon via skjermen og lysskinne.

Det GNSS-baserte maskinstyringssystemet er ideelt til alle typer anlegg, fra mindre dagbaserte oppgaver til store anleggsoppgaver som motorveier, lufthavner m.m.

Bruken av Trimble GCS900 med dobbel GNSS på en høvel gir entreprenørene en vesentlig forbedring av deres produktivitet og rentabilitet og sikrer derved en konkurransefordel om fremtidens anleggsoppgaver.
Alle systemer leveres i dag med GNSS antenner med Glonass, som kan få korreksjonsdata via lokal base eller VRS modem oppkoblet til referansenett som eks. Cpos.

Typiske anleggsoppgaver:

 • Veier og motorveier
 • Store projekter – demninger, gjenvinning, etc.
 • Naturgjenoppretting
 • Deponeringsanlegg og losseplasser
 • Byggeplasser
 • Parkeringsarealer
 • Golfbaner
 • Jernbanearbeider

Egenskaper og fordeler:

 • Samme plandata som stikningsingeniøren, samt øvrige maskiner med Trimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / drivstoff
 • Raskere ferdigstillelse med optimalt resultat
 • Færre feil
 • Ingen ventetid på stikningsingeniøren som skal sette ut
 • Mer presist, mer ensartet arbeid
 • Takler meget komplekse utgravinger

3D Høvel – Enkel GNSS

Trimble GCS900 Grade Control System med Enkel GNSS kan installeres på moderne høvler og utføre mange forskellige planeringsoppgaver med høy presisjon.

Trimble GCS900 på en høvel med Enkel GNSS er et komplett 3D-kontroll-system, som er bygget med samme komponenter som et dobbelt GNSS system, hvor den ene antennen er skiftet ut med en tverrfallsensor, som gir maskinføreren optimale betingelser for å utføre tradisjonelle planeringsoppgaver.

Systemet består av tre hovedkomponenter som er GNSS antenne, CB460 pc/skjerm samt radio/VRS modem. De enkelte komponentene er lette å demontere og gjør dermed systemet mindre sårbart overfor tyveri og hærverk, da delene kan monteres / demonteres på under 10 minutter. Systemet er samtidig designet for de meget krevende oppgaver en entreprenør utsetter maskinene for – hardt arbeid, dag etter dag.

Typiske anleggsoppgaver:

 • Veier og motorveier
 • Store projekter – demninger, gjenvinning, etc.
 • Naturgjenoppretting
 • Deponeringsanlegg og losseplasser
 • Byggeplasser
 • Parkeringsarealer
 • Golfbaner
 • Jernbanearbeider

Egenskaper og fordeler:

 • Samme plandata som stikningsingeniøren, samt øvrige maskiner med Trimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / drivstoff
 • Raskere ferdigstillelse med optimalt resultat
 • Færre feil
 • Ingen ventetid på stikningsingeniøren som skal sette ut
 • Mer presist, mer ensartet arbeid
 • Takler meget komplekse utgravinger

3D Høvel – UTS

Trimble GCS900 Grade Control System med UTS (Universell totalstasjon) kan installeres på moderne høvler og utføre mange forskjellige planeringsoppgaver med høy presisjon.

Trimble GCS900 på en høvel med Universal Totalstasjon er et komplett 3D-kontrollsystem, som er bygget med samme komponeneter som et dobbelt GNSS system. Antennene er skiftet ut med en tverfallsensor og et Aktivt Prisme, noe som gir maskinføreren optimale betingelser for å utføre komplekse planeringsoppgaver med milimeter presisjon. Må ikke forveksles med andre systemer som ikke har sensor under masten for å ta opp tilten på skjæret i lengderetningen samt elektrisk mast som gjør at brukeren kan enkelt justere høyden på prismet for å sikre optimale forhold.

Systemet består av fire hovedkomponenter som er Aktivt prisme, CB460 kontrollboks, radio samt Universal Totalstasjon.

De enkelte komponentene er lette å demontere og gjør dermed systemet mindre sårbart overfor tyveri og hærverk, da delene kan monteres / demonteres på under 10 minutter. Systemet er samtidig designet for de meget krevende oppgaver en entreprenør utsetter maskinene for – hardt arbeid, dag etter dag.

GCS900 systemet kan dessuten utbygges med ultralyd sensor og lasermottager, samt brytere på joysticker for enkel tilgang til automatikken i systemet.

Typiske anleggsoppgaver:

 • Veier og motorveier
 • Store projekter – demninger, gjenvinning, etc.
 • Naturgjenoppretting
 • Deponeringsanlegg og losseplasser
 • Byggeplasser
 • Parkeringsarealer
 • Golfbaner
 • Jernbanearbeider
 • Tunneler

Egenskaper og fordeler:

 • Samme plandata som stikningsingeniøren, samt øvrige maskiner med Trimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / drivstoff
 • Raskere ferdigstillelse med optimalt resultat
 • Færre feil
 • Ingen ventetid på stikningsingeniøren som skal sette ut
 • Mer presist, mer ensartet arbeid
 • Takler meget komplekse utgravinger
 • Meget velegnet der det er vanskelig med GNSS mottak
Er du interessert i dette produktet?