Gravemaskine

3D Gravemaskine – Dual GPS

Tre hovedkomponenter

Systemet består af tre hovedkomponenter som er GPS Antenner, CB460 computer/skærm samt radio/VRS modem. De enkelte komponenter er lette at demontere og gør herved systemet mindre sårbart over for tyveri og hærværk, da delene kan monteres / demonteres på under 10 minutter. Systemet er samtidigt designet til de meget krævende opgaver en entreprenør udsætter deres maskiner for – hårdt arbejde dag efter dag.

Fordele

 • Deling af designdata med landmåler, samt øvrige maskiner med Trimble GCS systemer
 • Betydelige besparelser på maskintimer / brændstof
 • Hurtigere færdiggørelse med optimalt resultat
 • Færre fejl
 • Ingen ventetid på landmåler, der skal lave afsætning
 • Mere præcis, mere ensartet arbejde
 • Udførsel af mere komplekse udgravninger
Yderlig information

Præcis position af skovlspids

Den dobbelt GPS-antennekonfiguration beregner den nøjagtige position og orientering af maskinen for hurtigere udgravning med maksimal præcision, dette giver ”realtime” opdatering af skovlens position. Med den nøjagtige 3D-positionering af skovlen, guider systemet maskinføreren til hurtigt at udføre komplekse graveopgaver rigtigt første gang.

Perfekt til grøfter og skråninger

System passer perfekt på gravemaskiner med tiltskovl, som giver mulighed for at forme grøfter og skråninger, hvor gravemaskine graver på en skråning, der ikke er vinkelret på bommen.

GCS systemet kan udvides med et submersible kit, der er uden bevægelige dele, og kan være neddykket i op til 20 meters vanddybde. Dette gør GCS900 til gravemaskine ideel til undervandsudgravning, kystbeskyttelse og havnebygning.
Computerberegninger sikrer ønsket design CB460 computeren beregner placeringen af skovlspidsen og sammenligner disse beregninger med det ønskede design. Dette kombineret med lightbars, som guider operatøren, giver en hurtig og præcis udgravning, selv på vanskelige opgaver som eks. udgravning fra flåde m.m.

Brug af Trimble GCS900 med dobbelt GPS på en gravemaskine giver entreprenører væsentligt forbedret produktivitet og rentabilitet.

Alle systemer leveres i dag med GPS antenner med Glonass og kan få korrektionsdata via lokal base eller VRS modem opkoblet til referencenet som eks. www.GPSnet.dk

Opgavetyper:

 • Veje og motorveje
 • Store jordarbejder projekter – dæmninger, genvinding, etc.
 • Deponeringsanlæg og lossepladser
 • Byggemodning
 • Kloakopgaver
 • Naturgenopretning
 • Pladser
 • Landindvindings projekter
 • Golfbaner
 • Jernbanearbejder
 • Uddybningsopgaver
 • Kystbeskyttelse
Er du interesseret i dette produkt?