• LandmÅling

  • Opsætning TBC (Video)

  • Site Kalibrering video

  • Site kalibrering

   GPS Transformationssæt

   • Kontrol, Kontrol, Kontrol…
   • Procedure, god geometri. Vurder situationen, er der fikspunkter? Hvordan passer de til publicerede koordinatsystemer.
   • Kontrol er mere end bare ”højden”, husk placering!
   • Omkreds med 4-5 punkter, suppler på midten hvis projektet er langstrakt, pas på med store pladser.
   • Kalibrering fil brugt i Ølstykke passer af H… til på Falster. Navngiv dine transformationssæt logisk med et stednavn/pladsnavn!!!
   • Mark kalibrering, GPS mål mindst et par minutter! Sørg for man er fixed!
   • Arbejd indenfor din polygon, lad være med at arbejde udenfor. Selvom det er en plads i samme by!
   • Kører du på lokal base, skal du foretage opmålingerne mens du er opkoblet til din lokale base – IKKE VRS/GPSnet.

    

  • General GPS info/viden

   Hvad er GPS?

   Global Positioning System (GPS)

   GPS (Global Positioning System), udviklet af det amerikanske forsvar og det russiske GLONASS er begge rumbaserede navigationssystemer baseret på et netværk af satellitter, som afgør et køretøjs position ved hjælp af signaler fra 32 satellitter, der kredser omkring jorden. Disse satellitter er i kendte kredsløb, hvilket gør det muligt for en landbaseret modtager at bestemme sin egen position i forhold til hver af de satellitter, den modtager signal fra.
   Brugeren af systemet anvender en GPS-modtager der på baggrund af signaler fra GPS-satellitter kan beregne geografisk position og evt. højde over havets overflade. Herudover sender GPS-satelliterne også et tidssignal, der kan anvendes af radioure. For at kunne bestemme sin 2D-position skal modtageren samtidigt kunne modtage signaler fra mindst 3 af de i alt 24 satellitter (1998). Med signaler fra 4 satellitter kan højden tillige bestemmes. Disse satellitter kredser om jorden i 6 forskellige baner (der er altså ca 4 i hver bane) i en højde af ca. 20.200 km. I denne højde er omløbstiden 12 timer.

   GPS antennen, monteret på maskinen, modtager konstant signaler fra GPS-satellitterne. Jordbaserede GPSmodtagere på bestemte placeringer over hele landet, modtager de samme signaler. Eftersom deres præcise placering er kendt, kan de beregne realtids-positionen og sende et korrektionssignal. Geostationære satellitter returnerer derefter korrektionssignalerne til GPS-modtageren på maskinen, så man opnår en højere nøjagtighed af maskinens præcise position.
   De signaler, som kun dannes af GPS, er ikke tilstrækkeligt præcise til maskinstyring og opmåling. Derfor skal GPS signalerne korrigeres for at forbedre deres præcision. Ved brug af disse korrektionssignaler kalder vi systemet RTK GPS (Real Time Kinematic). Et ukorrigeret GPS- eller GLONASS-signal giver en positionspræcision på mellem 5 og 10 meter. Dette er mere end tilstrækkeligt for navigationssystemer til biler, men ikke præcist nok til maskiner med 3D maskinstyring eller GPS rover til brug for opmåling.

   RTK (Real Time Kinematic)

   Dette er en utrolig præcis teknologi, som sikrer centimeter præcision.
   Denne præcision kan opnås med to forskellige kommunikationsteknologier,
   afhængig af kundens behov for dækning af arbejdsarealet:

   RTK – Radio-transmission

   RTK bruger en lokal jordbaseret station, som modtager samme positionsdata som
   mobilenheden. Ved at sammenligne den modtagne position med den kendte, faktiske
   position, kan man beregne korrektioner i realtid, disse overføres via kortbølgeradio
   til en eller flere mobile enheder.
   Radio repeatere kan opsættes i områder med svagt signal fra basestationen, hvilket kan

  • GPS måler forkert

   • Kontroller på et kendt fikspunkt
   • Kontroller antennehøjde
   • Kontroller georefence. Koordinatsystem og geoide
   • Kontroller korrektionsdata
   • GPSNet status ( http://www.drift.gpsnet.dk/)
   • Kontroller basestation
   • GPS modtagerens kontrollamper:
    1. Knap: Satellitter, modtager GPS’en signal. Normal = 1Hz
    2. Knap: Korrektionssignal, blinker ved modtagelse af korrektioner
    3. Knap: Tænd/sluk knap
    4. Knap: Batteri, blinker ved lavt batteriniveau. Normal = konstant
    5. Knap: Normalt slukket. Bruges ved konfiguration og ved base

  • Ofsætning af base

   Placering af din base er ofte på et utilgængelig sted, da man ofte ønsker at koble på en base med gode sende forhold (højt placeret og ingen skygger omkring den (bygninger eller træer). Placeringen skal dog være stabil – dvs. GPS antenne må ikke sveje i vinden eller bevæge sig op eller ned over dagen eller året. Radio antenne kan man med fordel placere højt i en mast og denne må gerne sveje i vinden.

  • Lokal base, VRS eller IBSS

   Værd at vide

   For at kunne anvende GPS med 2 cm nøjagtighed anvender med RTK GPS. RTK GPS betyder at din GPS modtager data fra en anden GPS modtager som står fast med kendt position. Dit udstyr kan i dag modtage data fra den faste base ved hjælp af 3 forskellige teknologier. Nedenfor kan du læse hvilke forskelle der er på de 3 teknologier.

   Hvad er VRS?
   Virtual referencestationer: Det er en global løsning, som Trimble eller en 3. part til at give dig høj præcise RTK GNSS (korrektioner uden behov for en lokal basestation).

   Hvordan fungerer det?
   Det består af et netværk af basestationer (30 stk), som dækker hele Danmark. Når VRS brugeren initialiserer systemet første gang for at få RTK korrektioner, sendes den nuværende placering til en centrale server, som derefter beregner en virtuel referencestation (VRS). Derefter kan serveren sende de rigtige korriktionsdata til din maskine. Da systemet bruger et netværk af basestationer kalder vi det en netværksløsning i stedet for en enkelt base løsning.

   Hvad er forskellen med almindelig radio transmission procedure?
   VRS korrektioner fra Trimble eller en 3. parts udbyder baser er sendt via en server forbundet til internettet, dette gør det muligt for brugeren at oprette forbindelse til data stream online (GPRS) og bruge dem. Traditionel med lokal base får man korrektioner vi en UHF radio som rækker optil 4-10km.

   VRS fordele…

   • Reduktion af udstyr pris: Ingen lokal base nødvendige.
   • Regional dækning: Få dine korrektioner overalt.
   • Radio/Mobil dækning: Begrænsning er i telefonisk dækning på GPRS.
 • Maskinstyring

  • Lod/vinkelret offset og overhøjde

   Laver man offset er lodret offset det man naturligt vil vælge, da man jo tænker, at man skal hæve en skråning 20 cm eller sænke den 20 cm. MEN, hvis det er lagtykkelser man snakker om, så dur lodret offset ikke, simpelthen fordi, at hvis man offsetter en anlæg 2 skråning 20cm opad, så får man kun ca 15 cm lagtykkelse på og det holder ikke hvis der står i projektet at der skal være 20 cm muld på. Derfor bør man i de fleste tilfælde vælge vinkelret offset, hvor man sikrer, at der kommer samme lagtykkelse på overalt.

  • Punktregistrering

   Punktregistrering er et redskab til kvalitetssikring og kan f.eks. bruges til volumenberegning og dokumentation af ekstraudgravninger som f.eks. blødbund.
   I højre side næstnederst finder man knappen til registrering som altid registrerer koordinaterne, hvor den røde plet er på skovl eller blad. På knappen er der en lille trekant, som betyder, at knappen har to funktioner: Kort tryk eller langt tryk. Hvis man sætter skæret på det punkt man vil registrere, trykkes kort på knappen, hvorved man går ind i en ny menu.

   I denne menu kan man indskrive navne på punkter, og det er bedst blot at lade den tælle op uden at ændre. Nedenunder findes punktkode, som jeg her har indskrevet planum for registrering af punkter på planum. I feltet under kan man vælge om systemet skal gå i denne menu ved hver registrering eller blot registrere uden at spørge. Derefter tryk ok.

    

   Nu ses det registrerede punkt på skærmen som en sort prik og evt. nummeret, hvis det er valgt. Næste registrering kan f.eks. være højde på bundsand. Tryk igen på punktregistrering efter at du har placeret skæret på punktet.

  • Føringspunkt

   Føringspunkt/punkter er den/de grønne streger på skæret, som afhængig af hvor de er placeret på skæret, giver en måling til det valgte design. Vælger man feks et føringspunkt i midten, måler punktet til designet ca 5 cm til hver side og beregner resten selv, dvs dette er en meget præcis måling og rigtig god til at rette veje af med, hvorimod to føringspunkter i siderne ikke er særlig præcis fordi den måler i begge side lige under føringspunkterne og tager et gennemsnit på tværs af skæret, så høje punkter på midten bliver skåret væk. Til brug ved golfbanearbejde og andet landskabsarbejde er det en god metode, da den laver meget bløde former som flyder sammen.

  • Eksport til maskindata (Video)

  • Skovl kalibrering (Video)

  • Lane Guidance

   Lane guidance er en ny funktion som gør, at man kan forlænge sit design med ca 1 km til hver side. Det kræver blot, at der enten er en alignment/stationeringsfil som indeholder en centerlinie eller en liniefil, hvor man kan vælge en masteralignment(CL), som blot skal ligge parrallelt med de andre linier. Herefter skal man blot holde sit røde fokuspunkt på det felt (hældning) man vil bruge og trykke på knappen “lane guidance”, hvorefter systemet vælger det fald som er mellem de to linier og derefter viderefører den hældning 1 km til hver side,og herved også ud over grøftedesigns og asfaltvulster, som alligevel først skal laves til allersidst. Funktionen er også god til opbygning af kvadranter, hvor man kun kender skråningernes hældninger, men ikke slutkoten på kvadranten. Her vælger man blot hældning på skråning og får derved ført den højere op, indtil der ikke kommer mere jord og så kan afslutte.

  • Trimble forkortelser

   SPS

   Trimble linie af landmålings udstyr, bla. GPS rover, Base og totalstationer.

   GCS

   Trimble linie af udstyr til maskiner, bla. 2D og 3D maskinstyring.

   TCC

   Trimbles softwareplatform som forbinder kontor og maskine via internettet. Denne platform kan anvendes som byggeweb, men bruges primært til synkronisering af data mellem kontor og udstyret.

   Visionlink

   Flådestyrrings software som via position og opmålinger kan give pladsen et planlægningsværktøj som kan bruges til bla. Produktions optimering og volume beregning.

  • Check at maskinen kører

   Brug af diagnostik

   Ved at gå ind i menuen og rulle helt ned i bunden med piletasterne, finder man punktet “diagnostik” som vælges med OK knappen.

    

   I diagnostik er det muligt at se, hvilke komponenter som er tilsluttet. I den første kolonne står komponentens navn og i den næste om den er tilsluttet. I tredje kolonne står hvilken firmware version, der ligger i komponenten og i den sidste står versionen af ladeprogrammet. Hvis man feks får en fejlmeddelelse, som siger “lav præcision gps”, så går man op i højre hjørne og trykker på GPS.

   Her kan man se i detaljer, hvor mange satellitter antennen kan se, hhv. ved at vælge enten venstre eller højre antenne i højre side.

   Ud for satellitter står antallet af satellitter som antennen kan se på himlen (her skal normalt være minimum 6 for at systemet virker). Ved siden af står PDOP, som er et udtryk for systemets præcision og den skal være så lav som muligt og helst under 2.

   Derefter står de satellitter som både maskinen og basestationen kan se, da det kun er de satellitter som ses af begge som er brugbare.
   L1 og L2 er de amerikanske satellitter og G1 og G2 er de russiske Glonass.

   Derunder står GPS fejl, hvor L: er den lodrette præcision. Her står 0,020 og er en tolerance på +/- 2 cm, dvs 4 cm spænd. Den skal selvfølgelig være så lav som muligt og helst under 0,020.
   Den næste V: er den vandrette præcision og er som regel lidt mere præcis end den lodrette.

For yderligere information venligst kontakt os på tel: 7025 4414 eller